Ninove 03 Apr 2020 - 17u23
Few Clouds
6.28°C

Stijn Vander Elst (Open VLD): “Een gezond financieel beleid is belangrijk, maar schuldenvrij zijn is niet verantwoord, gezien de maatschappelijke noden.”

31 december 2019

NINOVE – “Dit is een ambitieus investeringsprogramma, dat dringend nodig was” aldus de liberale fractieleider over de meerjarenplanning 2020-2025. “Wij staan daar voor de volle 100 procent achter”.

Er zijn heel wat leningen voorzien om de geplande investeringen te financieren. “Maar wij kunnen die leninglast aan. Ninove heeft een heel lage schuldgraad, een goede autofinancieringsmarge en de intresten staan momenteel extreem laag. We kunnen de schulden op tien jaar tijd terugbetalen en beschikken over een buffer.”

Ter illustratie vergeleek hij de Ninoofse stadsschuld per inwoner van € 521 met deze van Aalst (€ 2.046), Antwerpen (€ 1.500) en Lubbeek (€ 1.140). Niet toevallig steden en gemeenten met een N-VA-burgemeester. De oppositie vulde die cijfers nadien aan met Mechelen (€ 3.500), de stad van zijn minister Bart Somers (Open VLD).

Lokale economie

“De belastingen zijn al vele jaren niet verhoogd”, ging Vander Elst verder. “De bedrijfsheffing kent lage tarieven. Dank zij Doorn Noord en de KMO-zone in Appelterre komen hier honderden jobs bij. De werkloosheid ligt met 4,9 % historisch laag in Ninove. Maatbedrijven zorgen voor sociale tewerkstelling.”

“Door de stadskernvernieuwing en de uitbreiding van de shop&go parkeerplaatsen zullen de handelskern nog aantrekkelijker zijn, zonder in te boeten aan de totale parkeercapaciteit. Voor startende ondernemers is een premie voorzien van € 10.000 en we creëren de mogelijkheden voor co-working.”

Hij zag ook heil in de ontwikkelingen van de Fabelta- en de OCMW-site. “Samen met de Moeremans-site zijn dit nieuwe stadsdelen. Op die laatste voorzien wij groen en betaalbare woningen voor jonge gezinnen dicht bij het aanbod van onderwijs, kinderopvang en een jeugdhuis.” De investeringen in het Kerkplein en de stationsomgeving vervolledigden voor hem het plaatje.

Er was volgens hem ook voldoende rekening gehouden met inspraak via de dorpsraden. “En de veiligheid zal verhogen: in het verkeer onder andere door fietscorridors, door meer politie, meer camera’s en de inzet van de stadsmariniers.”

De Open-VLD-fractie steunde de meerjarenplanning 2020-2025.

Info: Meerjarenplanning 2020-2025.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons