Ninove 08 Apr 2020 - 09u42
Overcast Clouds
12.03°C

Guy D’haeseleer (Forza Ninove) over meerjarenplanning 2020-2025: “Jullie hebben niets begrepen van het signaal van de kiezer.”

28 december 2019
Guy D’haeseleer (Forza Ninove) over meerjarenplanning 2020-2025: “Jullie hebben niets begrepen van het signaal van de kiezer.”

NINOVE – “In de 223 bladzijden van de meerjarenplanning vind ik geen globale visie over waarheen met deze stad. Jullie gaan op de ingeslagen weg voort en jullie antwoord op het signaal van de kiezer is hetzelfde als zes jaar terug. Het staat vol met plattitudes en nietszeggende formuleringen.”  Dat was de harde kritiek van de Forza-kopman tijdens de bespreking op 18 december.

De extra middelen van de Vlaamse regering – volgens D’haeseleer bedoeld om de opgang van Forza Ninove een halt toe te roepen – waren welkom. “Het is de bedoeling om daarmee strategische keuzes te maken, waar de Ninovieters beter van worden. Jullie maken echter de fundamentele fout om Ninove als een groeistad te bestempelen, waarvan het inwonersaantal exponentieel zal toenemen. Alle nieuwkomers zijn voor meer dan de helft Franstalige vreemdelingen vanuit het Brusselse.”

Dat is niet wat de Ninovieters volgens hem wensen. “De tolerantiedrempel is hiermee fel overschreden. De schaarse open ruimte in de binnenstad volbouwen is echt een aantrekkingspool voor vreemdelingen. Dit leidt enkel tot spanningen, niet tot integratie. Eerst moet de kraan volledig dicht. Daaraan zullen die twee stadsmariniers en Babbelonië niet verhelpen. Ninove moet zich profileren als een stad met limieten aan de nieuwkomers; Ninove is een Vlaamse stad. Maar dat durven jullie niet.”

Lik op stuk

Voor de politie zag hij een scherp tegenstelling tussen de beloftes en de realiteit. Dat geldt zowel voor de opvulling van het operationele kader als voor de communicatie, die hij rampzalig en beneden alle peil noemde. “Waarom niet samenwerken met de private sector, zodat de politie zich aan zijn kerntaken kan wijden. We hebben een 24-uur permanentie nodig, camerabeelden die je in real time kunt bekijken. Repressie met een lik op stuk beleid in plaats van de geitenwollensokken aanpak.”

Passeerden nog de revue: een nieuw stadhuis, maar geen extra rustoord waaraan nochtans behoefte is volgens hem, het pestgedrag ten aanzien van de Ninoofse middenstand met extra belastingen, het verlies aan parkeerplaatsen ondanks De Mallaardparking, de plannen voor een verkeersluw centrum.

Luchtgitaar

Andere fractieleden vulden zijn kritiek aan. Ilse Malfroot bijvoorbeeld had het over “veel multicul in plaats van Ninove leefbaarder te maken voor de eigen mensen. Jullie investeren teveel in stenen en gebouwen, te weinig in mensen.”

Ze refereerde aan de mantelzorgpremie, de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers, de kinderopvang, de middenstand en horecazaken, de vervuiling, de tewerkstelling, de beveiligde fietsroutes en -corridors, de fietssnelweg, de Ingelandsite, het landschapspark Burchtdam, de stationsomgeving en andere dossiers. Voorbeelden van een nummertje “politieke luchtgitaar.”

Rudy Corijn hield de financiële kant van de meerjarenplanning tegen het licht. “Ik zie weinig van een duidelijk, krachtig en gezond financieel beleid.”  Kritiek, die hij illustreerde met voorbeelden uit het personeelsbeleid, de werkingskosten, het subsidiereglement, de ontvangsten en de geplande investeringen. Net als Guy D’haeseleer schatte hij dat van de aangekondigde € 52 miljoen in werkelijkheid maar 60 % zou gerealiseerd zijn tegen het einde van de legislatuur.

Tot besluit had Caroline Vanbrabant nog een dubbele vraag voor de meerderheidspartijen: “Jullie waren tijdens de voorgaande legislaturen aan het beleid. Waarom hebben jullie toen niets gedaan aan de leegstand, de armoede, de verkeersopstoppingen? Waarom zou dit nu wel het geval zijn?”

Uiteraard keurde de Forza-fractie de meerjarenplanning 2020-2025 niet goed.

Info: Meerjarenplanning 2020-2025.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons