Ninove 08 Apr 2020 - 08u58
Overcast Clouds
12.03°C

Guy D’haeseleer (Forza Ninove): “Een asielzoeker moet dankbaar zijn en werk zoeken.”

26 december 2019
Guy D’haeseleer (Forza Ninove): “Een asielzoeker moet dankbaar zijn en werk zoeken.”

NINOVE – De tegemoetkoming aan OCMW-cliënten voor bepaalde activiteiten, deed zoals verwacht de discussie tussen meerderheid en de Forza-oppositie andermaal oplaaien.

Elk OCMW ontvangt jaarlijks een toelage voor de bevordering van participatie en sociale activering (PSA) bij zijn cliënten. Kunnen deelnemen aan sociale, sportieve of culturele activiteiten en aan digitale netwerken is een elementair recht, dat deel uitmaakt van de menselijke waardigheid.

Ninove kreeg voor 2018 een subsidie van € 26.862; in de periode januari-juni 2019 was dat € 12.957.

Voor die bevordering van de sociale participatie is een maximum van € 100 per persoon per kalenderjaar voorzien, niet doorschuifbaar binnen het gezin. Voor de bestrijding van kinderarmoede is dit maximum € 300 per kind per kalenderjaar, wel doorschuifbaar binnen het gezin tussen de kinderen (0-18 jaar).

Thai box-abonnement

“Wij zullen dit niet goedkeuren”, verklaarde Guy D’haeseleer (Forza Ninove). “Er zit teveel tussen dat niets te maken heeft met sociale activering. In een folder voor de gemeenteraadverkiezingen heb ik daarvan voorbeelden gegeven, die allen correct waren. Ik dacht dat jullie hieruit lessen hadden getrokken.”

Niet dus, volgens hem. “Tegemoetkomingen voor mensen, die nog geen euro belastingen betaald hebben en nog geen dag gewerkt; de belastingbetaler betaalt alles. Veel Ninovieters kunnen zich dat niet permitteren: lidgeld voor voetbalclubs, uitstappen naar Walibi en Sunparks. Of nog: geen woord Nederlands kennen en een abonnement terugbetaald krijgen voor een Thai box-club in Molenbeek. Gelukkig is een aanvraag voor een tegemoetkoming van een citytrip naar Portugal afgekeurd. Leg dat eens uit aan jullie kiezers. 80 % wil solidair zijn, maar niet op deze manier.”

“Dat is niet uit te leggen”, aldus burgemeester Tania De Jonge (Open VLD). “En precies daarom hebben wij in dit nieuw reglement met deze kritiek rekening gehouden en zijn aanpassingen gebeurd.” Dat beaamde ook schepen van sociale zaken Veerle Cosyns (Samen): “Het is beperkt tot € 100 per persoon per jaar. Sportclubs moeten in de regio Dender liggen, tenzij het om gemotiveerde uitzonderingen gaat.”

Melk en honing

Maar D’haeseleer was niet te vermurwen. “Asielzoekers moeten dankbaar zijn en werk zoeken. Voor hen is dit hier het land van melk en honing en het klopt nog ook. Hoe ga je die mensen integreren? Kinderarmoede bestrijden? Ja, maar 79 % van de uitgaven gaat naar niet-Europese vreemdelingen.”

“Een asielzoeker moet dus enkel werken”, repliceerde Wassim Hassine (Samen). “En de integratie? Naar een fitness gaan is een vorm van integratie. Een OCMW-cliënt heeft het volledige recht om zich te integreren en sport is precies integratie.”

“Ook niet-OCMW-cliënten kunnen trouwens deze subsidies gebruiken”, vulde Lieven Meert (Samen) hem aan. “Desnoods moeten we de barema’s verhogen.”

“Nederlands leren, werk zoeken en dan zelf het fitness-abonnement betalen”, vond Sanne Plancke (Forza) de enige goede aanpak.

Veerle Cosyns zag dat nogmaals anders. “Volgens artikel 23 van de grondwet heeft iedereen recht op een menswaardig leven; dat is een elementair recht. En dat geldt inderdaad niet alleen voor leefloners, maar bijvoorbeeld ook voor pensioengerechtigden. Die mensen kennen hun rechten wellicht onvoldoende.”

De meerderheid keurde de regelgeving voor de tegemoetkomingen goed met 17 stemmen voor en 14 tegen.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons