Ninove 02 Apr 2020 - 14u43
Clear Sky
0.6°C

Gemeenteraad vergadert twee avonden na elkaar

17 december 2019
Gemeenteraad vergadert twee avonden na elkaar

NINOVE – De leden van de OCMW-en de gemeenteraad komen samen op woensdag 18 en donderdag 19 december.

Woensdag 18 december staat de meerjarenplanning 2020-2025 centraal. Het college van burgemeester en schepenen stelden vorige week de krachtlijnen ervan voor via een persconferentie. Deze keer zal het vooral de oppositie zijn om dit plan tegen het licht te houden.

Aansluitend op die bespreking passeren ook de verschillende gemeentebelastingen de revue.

Donderdag 19 december komen dan de gewone agendapunten aan bod.

Er is ook een wissel van de wacht bij het schepencollege. Alain Triest (Open VLD) legt op het einde van de openbare zitting als schepen de eed af. Hij volgt zoals verwacht zijn partijgenoot Michel Casteur op als schepen van economie en werk, parkeerbeleid, toerisme, Europese aangelegenheden, technische uitvoeringsdienst en landbouw.

Ook de OCMW-raden hebben op dezelfde data plaats, voor of na de gemeenteraden, aangezien de leden van de gemeenteraad ook lid zijn van de OCMW-raad.

Gedragsregels

Ninofmedia brengt zoals gewoonlijk de beide avonden live vanaf 19.30 uur. Deze rechtstreekse uitzendingen zijn telkens druk bekeken. Heel vaak geven de kijkers online commentaar op het gebeuren, fris van de lever.

Kritiek op wat de raadsleden zeggen is goed en zelfs belangrijk in een democratie. We moeten helaas vaststellen dat sommige commentaren niet bepaald respectvol zijn en eerder het niveau halen van een ordinaire scheldpartij.

Op basis van een interne evaluatie stellen wij een aantal gedragsregels voor om commentaar te geven tijdens de live-uitzendingen én op artikels van de site.

- Gebruik je eigen naam, dus geen anonieme commentaar.
- Gebruik argumenten, geen scheldwoorden.
- Blijf correct en respectvol, ook/zeker als je het niet eens bent.
- Indien je die regels niet wenst na te leven, onthou je dan van commentaar.

Indien je in de fout gaat, krijg je van ons een verwittiging. Bij herhaling blokkeren wij je zodat je niet meer online kunt reageren.

Info: klik op de link hiernaast voor Ninofmedia livestream - Als bijlage geven wij de agenda's van de OCMW- en gemeenteraadszittingen en het meerjarenplan.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons