Ninove 06 Apr 2020 - 03u03
Clear Sky
17.02°C

Schepen Wouter Vande Winkel (Samen): “We zullen tot de beste leerlingen van de klas behoren.”

12 december 2019

NINOVE – Met zijn groot takenpakket heeft de schepen heel wat op stapel staan de komende vijf jaar.

Wouter Vande Winkel (openbare werken & mobiliteit, en leefmilieu e klimaat: “De handelskernvernieuwing volg ik samen met collega Triest van Lokale Economie op. Deze moet onze binnenstad een nieuwe boost geven. Ook de vernieuwing van het Stationsplein moet meer zijn dan een grondige facelift. Wat de deelgemeentes betreft ben ik vooral verheugd met de rioleringswerken in de Krepelstraat. Met € 1,6 miljoen euro specifiek voor maatregelen voor fietsers zullen we ook nog meer kunnen inzetten op de zachte mobiliteit.”

Voor leefmilieu zal vooral de nieuwe groenzone aan de Burchtdam voor hem een meerwaarde vormen voor de Ninovieters. “Dat we op het einde van deze legislatuur ook bij de beste leerlingen van de klas inzake klimaat zullen horen, vind ik bovendien uiterst belangrijk.” Daarmee refereert de schepen ondermeer aan het windmolenproject in het zuidelijk gedeelte van Ninove op stad- en OCMW-grond.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons