Ninove 02 Apr 2020 - 17u57
Broken Clouds
10.09°C

Voorzitter van het BCSD Veerle Cosyns (Samen): “We mikken voluit op een warm Ninove.”

12 december 2019

NINOVE – De zorg voor ouderen (1 op 5 is 65 plus), de aanpak van kinderarmoede (ongeveer 13% kinderen in kansarme gezinnen) en de opstart van buurtopbouwwerk in kwetsbare buurten zijn voor de schepen belangrijke elementen in het meerjarenplan.

Schepen Veerle Coyns (bevoegd voor integratie en senioren): “Onze stad telt heel wat ouderen en daarvoor moeten we absoluut zorg dragen. De bestrijding van eenzaamheid is uiterst belangrijk. Vandaar dat ik boven alles werk wil maken van een warm Ninove, met wijken waarin de mensen elkaar ook echt kennen en waar iedereen zich thuis voelt. De bestrijding van kinderarmoede is eveneens een absolute prioriteit.”

“Ook het samenleven tussen soms zeer verschillende bewonersgroepen (jong/oud, allochtoon/autochtoon, gezinnen/alleenstaanden) willen wij vergemakkelijken.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons