Ninove 09 Apr 2020 - 20u45
Clear Sky
21.86°C

Minister Bart Somers: “Het lokale bestuur is het eerste bestuur”

08 december 2019

NINOVE – “Samenleven doe je niet vanuit de Wetstraat of vanop het Martelarenplein”, was een van de gevleugelde uitspraken, die we optekenden van Bart Somers (Open VLD). Hij bracht zaterdag 7 december een werkbezoek aan Ninove, de eerste stad, die hij in zijn functie als Vlaams minister aandoet.

Vanuit de Vlaamse overheid kan Ninove de komende jaren rekenen op een financiële stimulans van goed € 2 miljoen per jaar aan extra investeringsmiddelen. Zijn bezoek van afgelopen zaterdag was bedoeld om te luisteren naar hoe Ninove daarmee aan de slag wil gaan.

“Ik ben sterk onder de indruk van de plannen van dit stadsbestuur”, was zijn conclusie na afloop van een intensief overleg. “Voor mij is dit inspirerend. Als Ninove op die weg doorwerkt, zal het een voorbeeldstad aan de Dender zijn voor elders. De problemen, die er zijn, moet je durven benoemen en aanpakken. De kansen moet je ook zien en grijpen. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat wat in Mechelen kon, ook in Ninove moet kunnen. Ik hoop dat de Ninovieters de handen mee uit de mouwen steken.”

Ook burgemeester Tania De Jonge vond het een inspirerend gesprek. “In ons meerjarenplan is samenleven een belangrijk thema. We willen dit doen met veel actoren op het terrein, in de wijken en de dorpen. De komende vijf jaar zijn leefbaarheid, veiligheid, contact met elkaar en respect voor elkaar onze kerndoelen.”

Voordien was de minister te gast geweest in het lokaal van jeugdopbouwwerk LEJO aan de Kuip. Bjorn, Anasse en Hanna belichtten er de werking. Ze zijn laagdrempelig, begeleiden jongeren en geven hen een stem. Dat je, dank zijn die aanpak, uiteindelijk goed terecht kunt komen, daarvan getuigde Gerrit.

Voor burgemeester De Jonge was het opbouwen van een vertrouwensband met de jongeren inderdaad belangrijk. “Waar nodig treden wij repressief op, maar we blijven ook inzetten op begeleiding.

Bart Somers kon zich daar helemaal in vinden: “Dit is de juiste weg. Als een vader en moeder: kordaat optreden waar nodig, maar nooit iemand opgeven."

Info: LEJO – Bart Somers.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons