Ninove 08 Apr 2020 - 08u15
Overcast Clouds
12.03°C

Eén keer jouw gegevens invullen moet volstaan

25 november 2019

NINOVE – Een werkgroep zou zich moeten buigen over de invoering van het ‘only once principe’ binnen de Ninoofse administratie. Dat was het voorstel van Guy D’haeseleer (Forza Ninove) tijdens de gemeenteraad van 21 november. Volgens burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) werkt de stad al drie jaar aan de digitalisering en de vereenvoudiging van de dienstverlening.

Guy D’haeseleer motiveerde zijn voorstel: “Eén van de grote ergernissen bij burgers is het feit dat ze bij aanvragen voor subsidies, vergunningen, attesten en dergelijke dikwijls documenten moet bezorgen, die ze vroeger al hadden afgeleverd of de Ninoofse stadadministratie zélf kan opvragen bij de diverse instellingen. De Vlaamse Overheid past dit principe al toe. Bijsturingen zijn wel nodig omdat dit constant proces voortdurende opvolging verdient.”

De Ninoofse administratie is volgens hem minder complex en leent zich gemakkelijker tot de invoering van het only once principe. “We hebben als administratie immers de plicht om het niveau van klantvriendelijkheid en dienstverlening op te trekken. Dit vereist wel een andere benadering van dienstverlening. Ik wil dan ook voorstellen om een werkgroep op te richten, die de invoering van dit principe binnen de Ninoofse administratie moet voorbereiden en implementeren.”

“Onze dienstverlening kan inderdaad beter”, beaamde de burgemeester. “Volgens de stadsmonitor scoren wij onder het Vlaams gemiddelde. Daarom is een projectgroep nu al bezig met het digitaliseren en vereenvoudigen van de hulp en de dienstverlening. Het ‘only once principe’ is hiervan een onderdeel en moet leiden tot een grotere tevredenheid bij de burger. Onze algemeen directeur is de grote trekker van dit project. Volgend jaar kunnen we de eerste resultaten voor de gemeenteraad brengen om deze zo snel mogelijk in te voeren.”

D’haeseleer vroeg om regelmatige info over de vooruitgang van deze projectgroep, maar zegde alle vertrouwen te hebben in de leidende ambtenaar.

Zijn partijgenoot Raf Waltniel wou toch dat men bij dit alles rekening hield met mensen in armoede en ouderen, die niet altijd over de nodige digitale vaardigheden beschikken.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons