Ninove 27 Feb 2020 - 02u08
Lichte regen
3.89°C

Waar is de brief?

07 november 2019

NINOVE – “In wiens schuif is hij beland?”, wou Guy D’haeseleer (Forza Ninove) weten voor aanvang van de gemeenteraadszitting van 6 november. Hij doelde op een brief, die de Intercommunale Land van Aalst (ILvA) ook naar de stad had gestuurd. Daarin de vraag om een extra vertegenwoordiger vanuit de grootste partij van het werkgebied aan te duiden voor de raad van bestuur.

D’haeseleer: “Die zetel in de raad van bestuur komt toe aan Forza Ninove, met 40 % de grootste partij in de ILvA-regio. Momenteel zetelt daar een N-VA’er uit Liedekerke (nvdr. die partij behaalde 31,1 %). Bij ILvA blijkt geen voorstel vanuit Ninove te zijn binnengekomen, ondanks een brief die daarom vroeg. Die brief is verstuurd naar de voorzitter van de gemeenteraad, maar blijkt verdwenen. Hij is wel bij de inkomende briefwisseling ingeschreven. In welke schuif is die beland? Wat is daarmee gebeurd en hoe ga je dit rechtzetten? Er is niets voorzien in een dergelijk geval.”

Gemeenteraadsvoorzitter Dirk Vanderpoorten (Open VLD) voelde zich uiteraard aangesproken. “Ik heb nooit een dergelijke brief gezien. Indien wel, dan had ik die maatregel toegepast, dat is uw democratisch recht. Ik bekijk met de algemeen directeur hoe we dit kunnen oplossen. Bij de volgende algemene vergadering van ILvA (nvdr. 17 december) zal ik een voorstel doen aan de intercommunale om dat te corrigeren.”

Rudy Corijn (Forza Ninove) suggereerde een oplossing. “De mandaten zijn herroepbaar door de algemene vergadering. Agendeer de voordracht van een Forza-vertegenwoordiger op de volgende gemeenteraad van 21 november. Deze kan dan een voordracht doen voor die algemene vergadering.”

Benieuwd naar het resultaat van de speurtocht naar de verdwenen brief. Want volgens Guy D’haeseleer is die brief bewust achtergehouden. “Die komt binnen op het stadhuis, wordt ingeschreven in het brievenregister en verdwijnt dan. Volgens mij kan dat niet rechtgezet worden, daar is geen enkele procedure voor. Ik ga de minister van binnenlands bestuur hierover ondervragen.”

Indien een vervanging toch mogelijk is, vaardigt Forza Ninove Rudy Corijn af.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons