Ninove 03 Apr 2020 - 23u07
Scattered Clouds
6.81°C

Burgemeester en BCSD-voorzitter reageren op Forza-voorstel om leefloon agressieve OCMW-cliënten af te nemen

28 oktober 2019
Burgemeester en BCSD-voorzitter reageren op Forza-voorstel om leefloon agressieve OCMW-cliënten af te nemen

NINOVE – Burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) en BCSD-voorzitter Veerle Cosyns (Samen) verduidelijken hun aanpak van agressieve OCMW-cliënten. “De forse maatregelen, die Forza voorstelt, zijn oud nieuws want wij passen die al jaren toe indien nodig”, aldus de voorzitter.

Burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) kent het bovenvermelde dossier en volgt dit op. “Het belagen van het personeel is uiteraard onaanvaardbaar. In overleg met de politie zijn een aantal afspraken gemaakt. Het personeel moet bellen zodra de betrokkene zich aanmeldt bij het OCMW. De contacten met de man verlopen in aanwezigheid van de politie. Dit heeft geleid tot verschillende bestuurlijke aanhoudingen, maar na een tijd moesten wij hem opnieuw vrijlaten. Het is duidelijk dat de man zware psychische problemen heeft, maar we botsen op dit moment op vele gesloten deuren bij het zoeken naar psychische hulpverlening in kader van een opname.”

Zowel het parket als de dienst vreemdelingenzaken zijn in kennis gesteld van de opeenvolgende feiten. “Na het laatste incident, waarbij een kast in de inkomhal is omvergegooid, heb ik een plaatsverbod ingesteld, een bestuurlijke maatregel met ingang van 25 oktober 2019. Een aantal zaken kunnen we niet meegeven om het verder onderzoek, zowel bestuurlijk als gerechtelijk, niet te schaden.”

Veiligheid garanderen

“Onze maatschappelijk werkers hebben regelmatig te maken met radeloze en agressieve cliënten”, beaamt Veerle Cosyns. “Die agressie is niet goed te praten want ze richt zich op de hulpverlener, die de situatie voor deze persoon, hoe moeilijk en uitzichtloos soms ook, zo goed mogelijk probeert te beheersen en te beheren. We doen er alles aan om de veiligheid van de werknemers te garanderen. Bij ernstige conflicten rapporteren we aan de politie.”

Dat is volgens haar ook in dit specifieke geval gebeurd, met bijstand van de politie en een plaatsverbod.

Soms is de agressiviteit te wijten aan psychiatrische/psychische problemen. “Ellenlange wachtlijsten, te weinig psychologische/psychiatrische ondersteuning zorgen ervoor dat deze cliënten onvoldoende medisch en psychologisch worden ondersteund. Soms is de situatie zodanig geëscaleerd dat voor cliënten 'vrijwillige' hulpverlening ruim onvoldoende is. Op zo'n ogenblikken staan wij vanuit de sociale dienst machteloos omdat gedwongen hulpverlening talmt of helemaal uitblijft. In dit specifieke geval is hiervan zeker sprake.”

Het afnemen van het leefloon omwille van agressiviteit is volgens Veerle Cosyns bij wet verboden. “Je kan dit omzeilen en dat kan nuttig/nodig zijn, maar we moeten ons steeds afvragen of we daardoor de cliënt niet gevaarlijk maken voor de 'gewone' burgers. Want waar gaat hij geld, drank, eten zoeken?”

De voorzitter besluit: “De forse maatregelen, die Forza voorstelt, zijn oud nieuws want wij passen die al jaren toe indien nodig. De maatschappelijk werkers doen hun job met hart en ziel en het welzijn van de cliënt staat voorop. Maar we stellen ook alles in het werk om onze maatschappelijk werkers te beschermen tegen onveilige situaties.”

Zie ook artikel: ‘Forza Ninove wil het leefloon van agressieve OCMW-cliënten afnemen’.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons