Ninove 06 Apr 2020 - 13u40
Clear Sky
17.74°C

Heeft Ninove voldoende sociale woningen?

10 oktober 2019

NINOVE – ”Een heel goed debat”, was de conclusie van gemeenteraadsvoorzitter Dirk Vanderpoorten (Open VLD) na afloop van een open discussie in de Ninoofse gemeenteraad van 12 september. Alle partijen gaven daarin hun standpunt weer over de sociale woningbouw in Ninove.

We geven de reacties en de standpunten van de verschillende partijen in de gemeenteraad hieronder beknopt weer. Uiteraard zullen alle partijen hierop dieper ingaan bij de bespreking van de meerjarenplanning 2020-2014 op het einde van dit kalenderjaar.

De N-VA pleit ervoor om de komende 5 jaar een bouwstop in te voeren voor sociale woningen, behalve voor projecten die al op stapel staan. Geen nieuwbouw starten, maar focussen op renovatie.

Voor Forza Ninove is de kwaliteit van die woningen ondermaats, zelfs onaanvaardbaar. Er blijft een nijpend tekort met een wachtlijst van ± 750 aanvragers. De uitbreiding van het aantal sociale woningen is dus nodig. Tegelijk is renovatie belangrijk om de kwaliteit van de bestaande woningen te verhogen.
Een effectieve test op de basiskennis van Nederlands moet een van de voorwaarden zijn. De mensen uit Ninove zelf moeten voorrang krijgen, want nu zijn het vooral de nieuwkomers, die de sociale woningen betrekken. Met sociale getto’s tot gevolg. Liever dus sociale woningen binnen de bestaande bebouwing realiseren om tot een goede sociale mix te komen.


Samen ziet sociale huisvesting als een belangrijk element in de bestrijding van de armoede. Vervangingsnieuwbouw en verdichting zijn hierbij ook aan de orde om de capaciteit te verhogen. De bestaande oudere wijken waren gericht op grote gezinnen; nu zijn dat nieuwkomers met doorgaans meerdere kinderen. De focus moet meer liggen op alleenstaanden, eenoudergezinnen en koppels. De komende jaren staan heel wat nieuwbouwprojecten in de steigers.
Een lokale binding bij de uitwerking van een voorrangsregeling is belangrijk, net als de taalvereiste waarvoor nu enkel een inspanningsverbintenis geldt. Voor dat laatste is het kijken naar de Vlaamse regering. Een lokaal toewijzingsbeleid moet opletten voor teveel uitzonderingen en voorrangsregels en een evenwicht zoeken tussen rechtvaardigheid en transparantie.

Voor Open VLD is een bouwstop niet aan de orde wegens de lange wachtlijsten. Een woonmix is daarbij het ideaal. Netheid in de woonwijken is ook de verantwoordelijkheid van de bewoners. Renovatie is evenzeer belangrijk, al is nog niet duidelijk of het budget daarvoor vanuit de stad moet komen.
Financiële criteria inbouwen bij de toewijzing zou kinderarmoede kunnen wegwerken, al is hierbij zoeken naar de juridische haalbaarheid.

De hele discussie kan je herbekijken via onze opname van het debat.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons