Ninove 04 Apr 2020 - 06u16
Scattered Clouds
6.81°C

Derde keer 'truc met de duif'

30 september 2019

NINOVE – Fractieleider Alain Triest (Open VLD) vroeg tijdens de gemeenteraad van 12 september een schorsing. Hij was blijkbaar niet zeker dat de raadsleden van de meerderheid op het ‘correcte’ knopje zouden drukken bij een interpellatie van Karolien De Roose (N-VA) over… parkeerbedrijf OPC. Het is al de derde keer dit jaar, dat de meerderheid een schorsing van de vergadering vraagt.

“Tijdens de gemeenteraadszitting van april jongstleden deed ik het voorstel om geen boete meer toe te passen bij de eerste betalingsherinnering van een parkeerretributie”, aldus het N-VA-raadslid. “Na een uitvoerige discussie is zeer duidelijk afgesproken dat het schepencollege, na overleg met OPC, hierop zou terugkomen tijdens de gemeenteraadszitting in juni. Dit met de intentie het N-VA-voorstel goed te keuren.”

In juni stond dit punt echter niet op de agenda van de gemeenteraad. En dus legde De Roose de volgende motie ter stemming voor. “De gemeenteraad vraagt schepen Coppens om tijdens de gemeenteraadszitting van oktober 2019 een aangepast retributiereglement voor te leggen, waarbij de boete voor een eerste betalingsherinnering bij een parkeerboete wordt geschrapt.”

Nog geen overleg

“Er is nog geen overleg geweest met OPC” , antwoordde financieschepen Katie Coppens (Samen). “Het eerstvolgend is voorzien op 27 september. Ik heb wel aan OPC gevraagd om uw aanvraag te bekijken. Het parkeerbedrijf is daarvan geen voorstander. We kunnen niet eenzijdig het reglement veranderen. Ik neem het alvast mee naar het gesprek met OPC. Dit element zal ook meespelen bij de bespreking van een nieuw contract.”

“Je kunt dit wel aanpassen”, was de stelling van Guy D’haeseleer (Forza Ninove), “er is nog enige tijd te gaan. En uiteraard is OPC niet akkoord. Het parkeerbedrijf is de grenzen aan het aftasten om erover te gaan, liefst van één kant.”

Lieven Meert (Samen) stond principieel en inhoudelijk achter het voorstel van De Roose. “Maar hier speelt een juridische vraag en dat is voor de begeleidingscommissie. Maar nu afwijken van het contract, terwijl we dat in een ander punt zelf hebben doorgeduwd?”  Hij refereerde aan de minimale concessievergoeding, waarbij de stad het reglement naar de letter had laten toepassen.

Truc met de duif

Na een schorsing van de zitting, op verzoek van Alain Triest, beloofde schepen Coppens om dit op het overleg met OPC aan te kaarten. Gemeenteraadsvoorzitter Dirk Vanderpoorten (Open VLD) drong er wel op aan dat ze het onderste uit de kan moest halen bij dat overleg.

Noch D’haeseleer, noch De Roose konden zich met die belofte verzoenen en vroegen een stemming over het amendement. Het is niet aanvaard met 15 stemmen voor en 17 tegen, zeg maar oppositie tegen meerderheid.

Dat is al de tweede keer dat de opschorting van de vergadering over datzelfde punt plaats vindt. Op 25 april vond burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) die nodig en op 12 september haar fractieleider Alain Triest. En eigenlijk is het al de derde keer dat de meerderheid die ‘truc met de duif’ uithaalt om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Op 28 maart pasten Alain Triest en Lieven Meert die al eens toe in verband met de problemen in De Kleine Dender.

Als we de openingszitting van 3 januari buiten beschouwing laten, heeft de meerderheid in drie van de zeven gemeenteraadszittingen om een schorsing gevraagd. Met maar één stem op overschot en nog vijf jaar voor de boeg is dit niet meteen een teken van sterkte en geloof in de eigen samenhang. Doet onwillekeurig denken aan de sketch 'Doif is dood' van Toon Hermans zaliger.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons