Ninove 03 Apr 2020 - 05u37
Broken Clouds
10.09°C

Karolien De Roose (N-VA): “De stad betaalde € 170.000 teveel aan OPC.”

28 september 2019

NINOVE – Dat parkeerbedrijf Optimal Parking Control bvba (OPC) niet in de bovenste schuif ligt, bleek tijdens de gemeenteraad van 12 september op verschillende manieren. De minimale concessievergoeding, die OPC aan de stad moet betalen, was voor de oppositie reden om haar kritiek niet te sparen.

De concessievergoeding van € 201.701,98 (op basis van de globale inkomsten) lag in 2017-2018 lager dan de overeengekomen minimumvergoeding van € 245.277,02. Volgens OPC was dit te wijten aan:

  • een sterk verlaagde omzet uit de inname van het openbaar domein;
  • een daling van de inkomsten uit parkeerautomaten door de parkeersensoren in de shop & go-zones, verwijderde parkeerautomaten, het sms-parkeren, de verhoogde flexibiliteit in het gebruik van diverse kaarten;
  • een daling van de inkomsten uit de retributies in de betalende zone vooral door het gedoogbeleid en het invoeren van het sms-parkeren.

Pas na een overleg in de begeleidingscommissie wou OPC de resterende € 43.575,04 volledig betalen. De stad stond er op dat OPC zijn verplichtingen nakwam volgens de concessieovereenkomst van 25 oktober 2012.

Zware fout

Voor Katrien De Roose (N-VA) was daarmee de kous niet af. “Vroeger stortte de stad de opbrengsten voor de inname van het openbaar domein naar OPC door, ook waar geen betalend parkeren was zoals in Pollare. In 2017-2018 is voor ongeveer € 34.000 minder doorgestort aan OPC. Maar wat met de voorgaande jaren? Als ik reken vanaf 2012, dan heeft OPC € 170.000 teveel ontvangen. Dat is een zware fout. Hoe ga je dit recupereren? Nog even vermelden dat OPC vorig jaar € 733.000 winst maakte, uiteraard niet alleen in Ninove.”

“OPC voert een beleid in opdracht van de stad”, vulde Guy D’haeseleer (Forza Ninove) aan. “We willen hier de pestpraktijken aan de kaak stellen, die veel wrevel veroorzaken. Het is trouwens een hele lijdensweg om onrechtmatige boetes terugbetaald te krijgen. In 2022 loopt het contract met OPC af. Dat is het moment voor een ander parkeerbeleid, bijvoorbeeld door een verzelfstandigd agentschap of een andere en meer betrouwbare partner. Hierover moeten we een debat voeren.”

“De retributie voor de inname van parkeervakken stort de stad door aan OPC”, antwoordde financieschepen Katie Coppens (Samen) aan het N-VA-raadslid. “Omdat wij sinds oktober 2017 een ambtenaar hebben aangesteld om dit te bewaken, is de opbrengst voor de stad sterk verhoogd. Voorheen deed de politie dat. Zij maakte ook al de opsplitsing tussen de inname van parkeervakken en van het openbaar domein, maar dat liep soms niet helemaal correct. Wellicht gebeurde dit vroeger minder precies. € 34.000 maal zoveel jaar? We kunnen er geen concreet cijfer op plakken, want dat vergt enorm veel werk.”

“Je draait behoorlijk rond de pot”, repliceerde De Roose. “Heeft de stad teveel betaald, ja of nee? Hoeveel jaar is dit al bezig? Je moet dat niet ontkennen. Dat is een politieke blunder.”

“We zullen geen geld terugvragen”, besloot de schepen de discussie.

De gemeenteraad keurde met 17 stemmen voor en 15 tegen de exploitatierekening, het jaarverslag en het activiteitenverslag voor het werkingsjaar november 2017-oktober 2018 goed inzake de concessie aan OPC.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons