Ninove 26 Feb 2020 - 03u09
Lichte regen
9.12°C

Volgsysteem Ninoofse dienstvoertuigen nog niet in gebruik

14 september 2019
Volgsysteem Ninoofse dienstvoertuigen nog niet in gebruik

NINOVE – De invoering van het volgsysteem (track & trace) op dienstvoertuigen is ingetrokken. De verantwoordelijke schepen Joost Arents (Onafh.) betreurt dit: “Omwille van het ongunstig advies van één vakbond, konden we dit niet opnemen in het arbeidsreglement.” Serge Meeuws (VSOA-lrb) reageert: “Het systeem op zich is goed maar dient niet om mensen te sanctioneren.”

“Het systeem biedt nochtans een aanzienlijke meerwaarde, vooral voor de technische dienst”, aldus schepen Arents. “Het verbetert de werkorganisatie door het in kaart brengen van het gebruik van alle voertuigen. Maar er is ook de bescherming van het voertuig door zicht op onderhoud en ongeoorloofd gebruik en het komt de veiligheid van de werknemer ten goede. Er is ook gerichte controle mogelijk op de prestatie van de werknemer bij ernstige aanwijzingen van misbruik.”

Controles

Dat laatste kan niet volgens de liberale overheidsvakbond VSOA-lrb. Nogmaals de schepen: “Deze vakbond bleef om principiële reden weigeren omdat we de procedure voor gerichte controles na klachtmeldingen niet wensten te schrappen. Die procedure kunnen we nochtans enkel opstarten na een gemotiveerde aanvraag door het diensthoofd en na goedkeuring door de algemeen directeur. Dat hierover in de wandelgangen al dan niet bewust verkeerde informatie is verspreid, zal mogelijk ook een rol hebben gespeeld. Maar dat we van elke werknemer elke stap zouden volgen, is nonsens.”

De andere twee vakbonden waren volgens de schepen tevreden met de bereidheid van het stadsbestuur om alle voorgestelde aanpassingen over te nemen. “Zij zagen het nut in van uitzonderlijk gerichte controles op de manier zoals was omschreven. Zij zien hier terecht een extra bescherming in voor de werknemer. Dankzij het volgsysteem kunnen we onterechte klachten snel aantonen, zelfs zonder dat de werknemer zich zou moeten verantwoorden. Aangezien meer en meer klachten ons bereiken, vinden we het nodig om snel en duidelijk een onderscheid te maken tussen verzinsels en relevante klachten. Enkel op die manier kunnen we groeien naar een optimale organisatie.”

Momenteel zijn alle dienstvoertuigen, net zoals deze in vele andere steden en gemeenten, voorzien van het volgsysteem en betaalt de stad hiervoor een abonnementskost. “We betreuren dan ook dat we dit systeem door de houding van één vakbond niet effectief in gebruik kunnen nemen. De Ninovieter klaagt terecht over de staat van het openbaar domein op vele plaatsen. Met de invoering van dit systeem zou het onderhoud alvast een stuk efficiënter verlopen dan vandaag.”

Correcte informatie

“Mocht het bestuur het systeem gebruiken waarvoor het dient, dan had VSOA-lrb geen probleem en konden wij een gunstig advies geven net zoals in andere besturen”, aldus vakbondssecretaris Serge Meeuws in een korte reactie. “Doch het Ninoofs bestuur voerde zijn eigen wil door en vindt dat ze verder kunnen gaan dan de regelgeving hieromtrent toelaat. Tijdens het verzoeningsoverleg, samengeroepen door de Federale Inspectie wegens ons ongunstig advies, bleef het bestuur onbegrijpelijk het been stijfhouden om een onrechtmatige regel aan het systeem toe te voegen.”

“Het is dan ook niet meer dan normaal dat VSOA-lrb, in het belang van het personeel, deze onrechtmatigheid niet toelaat. Controleren en sanctioneren was het doel van het bestuur. Dit is de realiteit. Het systeem op zich is goed maar dient niet om mensen te sanctioneren. Indien het bestuur dat wil, dan moet het een beleid voeren waar ieder personeelslid op een gelijke manier wordt behandeld.”

De deur is echter nog niet dichtgegooid. Schepen Arents: “We zullen met alle vakbonden constructief blijven onderhandelen om alle vooroordelen over dit systeem weg te nemen zodat we de dienstverlening aan de burger kunnen optimaliseren.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons