Ninove 10 Apr 2020 - 18u26
Clear Sky
8.89°C

Gemeenteraad vergadert (even) opnieuw in raadzaal van stadhuis

11 september 2019
Gemeenteraad vergadert (even) opnieuw in raadzaal van stadhuis

NINOVE – De leden van de OCMW- en de gemeenteraad komen donderdagavond 12 september naar de gemeenteraadzaal voor de eerste zitting na de zomervakantie. Of dit ook de vergaderplaats zal blijven de komende maanden, is twijfelachtig.

Het stadhuis dateert van 1983. Al vrij snel doken problemen op in verband met lekken. Regelmatig stonden emmers klaar en lagen dweilen bij de hand om het insijpelend water op te vangen, niet alleen in de raadzaal.

De laatste maanden ging het van kwaad naar erger. De zittingen van de OCMW- en de gemeenteraad vonden in juni plaats in De Kuip en niet in de gemeenteraadszaal om materiaalschade te voorkomen en omwille van de veiligheid.

Een onderzoek zou de oorzaken van de lekken moeten opsporen. Nadien moet blijken welke herstellingen of ingrepen nodig zijn. Momenteel circuleren verschillende opties: ofwel een grondige renovatie ofwel een nieuwbouw. Hoe dan ook zal het stadbestuur in tussentijd moeten uitkijken naar een tijdelijke locatie voor de OCMW- en gemeenteraden.

Donderdag 12 september zal het misschien nog lukken om in een droge raadzaal te vergaderen, al lekte het dak woensdag 11 september toch weer na een fikse regenbui.

Ninofmedia brengt terug een rechtstreeks verslag van de vergaderingen op 12 september vanaf 19.30 uur. Klik hiervoor op deze link.

We geven in bijlage ook de agenda’s mee van de gemeenteraad en de OCMW-raad.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons