Ninove 29 Mar 2020 - 18u55
Broken Clouds
4.91°C

“Luister naar mijn woorden, kijk vooral niet naar mijn daden”

10 juli 2019
“Luister naar mijn woorden, kijk vooral niet naar mijn daden”

NINOVE – Tijdens de Lentedrink gaf het gemeentebestuur geen blijk van bezorgdheid voor het milieu. Dat was althans de vaststelling van Karolien De Roose (N-VA). Zij interpelleerde daarover de schepen van leefmilieu en klimaat tijdens de gemeenteraad van 20 juni j.l.

“De afgelopen maanden mochten wij onze burgemeester en haar schepenen in de regionale pers regelmatig zien pronken met allerhande initiatieven”, aldus het N-VA raadslid. “Ik denk hierbij aan de ondertekening door onze burgemeester van het charter voor een ‘Gezonde Gemeente’. Vorig jaar verscheen het schepencollege op de foto bij de aankondiging dat Ninove officieel de titel draagt van ‘Fair Trade Gemeente’. De gemeenteraad keurde in maart het ‘Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie’ goed. Dat alles is met veel poeha in de pers gebracht.”

Goede voornemens

Tijdens de Lentedrink van 9 juni kon De Roose echter niets bespeuren van die goede voornemens. “Klaarblijkelijk moeten die vooral de Ninovieter aansporen tot gedragsaanpassing, terwijl het gemeentebestuur dit volledig aan zijn laars aan lapt. Alle dranken waren er geschonken uit niet-recycleerbare plastic bekers, die een berg afval hebben veroorzaakt. Foodtrucks brachten allerhande lekkernijen aan de man, waaronder ook een veggie-alternatief. Maar een foodtruck met een volledig assortiment van gezondere alternatieven ontbrak.”

En dus stelde zij aan schepen Vande Winkel (Samen) een aantal concrete vragen. “Hoeveel kilo plastic afval heeft de Lentedrink met zich meegebracht? Waren de geserveerde wijn en cava Fair Trade-producten? Zal het stadsbestuur herbruikbare bekers aankopen en deze via de uitleendienst ter beschikking stellen? Zal het stadsbestuur bij zijn volgend evenement herbruikbare bekers voorzien?”

Hoeveel kilo plastic afval na afloop van de Lentedrink was verzameld, daarop kon de schepen geen antwoord geven. “Dat is moeilijk te achterhalen. Je hebt gelijk; wij schonken inderdaad geen Fair Trade-producten. Jouw suggestie voor het gebruik van herbruikbare bekers, die we via ILvA zelf kunnen aankopen, is waardevol.”

In de marge merkte Rudy Corijn (Forza Ninove) nog op dat de stad zich evenmin houdt aan het charter ‘drinKraantjeswater’, dat ze een jaar terug ondertekende. Dat houdt ondermeer in dat men in alle gemeentelijke gebouwen enkel nog kraantjeswater zal schenken. “Ik zie hier en elders nog altijd flessenwater serveren.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons