Ninove 05 Apr 2020 - 18u38
Clear Sky
4.85°C

Oppositie roept raad van bestuur AGB De Kleine Dender samen

24 juni 2019
Oppositie roept raad van bestuur AGB De Kleine Dender samen

NINOVE – Forza Ninove roept donderdag 27 juni 2019 de raad van bestuur van het zwembad ‘De Kleine Dender’ samen. Rudy Corijn (Forza Ninove) “De aanleiding is het uitblijven van een hoorzitting aangaande twee mekaar tegensprekende administratieve verslagen. De voorzitter, schepen Marc Torrekens, beloofde deze al in april 2019.”

Corijn wil duidelijkheid over “de minstens subjectieve houding en desinformatie aan de medewerkers door een sectorcoördinator. Dit gaat over de klachten, die de heer Serge Meeuws (VSOA) heeft geuit. De ambtenaar beweerde dat alles i.v.m. die klachten voor drie vierden onjuist is. Ik wil weten of dit een persoonlijke verklaring is of dit een standpunt is, gedragen door de politieke oveheid.”

Forza Ninove zegt bovendien over aanwijzingen te beschikken, dat het tweede verslag (na dreiging met een nieuwe klacht van de heer Serge Meeuws) tot stand kwam na intimidatie en manipulatie van de verslaggever. “De tussenkomst van de coördinator wordt immers in het 2e verslag gereduceerd van 24 naar 4 tekstlijnen. Duidelijk met de bedoeling de coördinator, die trouwens ook nog betrokken is in de andere nog lopende klachten, uit de wind te zetten.”

Forza Ninove betreurt dat de nieuwe meerderheid blijft pogen de diverse problemen binnen het AGB De Kleine Dender onder de mat te vegen. “Wij zullen niet nalaten de diverse nog lopende klachten (welzijnsinspectie, technische inspectie, rechtspositieregeling, privacycommissie, pesten op het werk…) verder aan te kaarten en vanuit de oppositie te agenderen.”

Bescherming?

Bovendien lopen er volgens Corijn momenteel nog twee onderzoeken inzake ongeoorloofde praktijken bij het aanstellen van jobstudenten binnen het AGB in de periode 2015 tot 2018. “En er is ook nog een mail van een lid van het schepencollege, waarin deze stelt ‘ontslag te hebben genomen uit het directiecomité AGB omdat ik het moeilijk heb met X (naam ambtenaar) en vooral het feit dat X beschermd wordt’. Dit laatste maakt deel uit van het lopend onderzoek i.v.m. de klacht pesten op het werk.”

“De vraag stelt zich of het personeelslid beschermd wordt door een ander lid van het college of een ambtenaar? Ik zal de beide dossiers agenderen op de gemeenteraad van september 2019; vroeger indien nodig”.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons