Ninove 26 Feb 2020 - 02u44
Lichte regen
9.12°C

Stad stelt pastorie van Neigem te koop

20 juni 2019
Stad stelt pastorie van Neigem te koop

NEIGEM – Het stadsbestuur stelde aan de gemeenteraad van 20 juni voor om de pastorie van Neigem met achterliggend weiland te verkopen. De minimale verkoopprijs bedraagt € 349.000.

De stad is eigenaar van de leegstaande pastorie van Neigem met achterliggend perceel weiland, met een totale oppervlakte van 47a 64ca. Deze eigendom is voor de stad van geen nut meer. Een openbare verkoop is daarom aangewezen.

Het perceel weiland achter de pastorie van Neigem is verpacht zodat hierop een voorkooprecht rust ten voordele van de pachter.

Een schattingsverslag van 17 juli 2018 taam de venale waarde van de pastorie met achterliggend perceel weiland wordt geschat op € 349.000.

Een notaris met standplaats Ninove zal in opdracht de eigendom openbaar verkopen.

Andere pastorieën

Ninove verkocht al de volgende pastorieën, die ze zelf bezat:

 • Voorde in 2003,
 • Nederhasselt in 2007,
 • Denderwindeke in 2009,
 • Outer in 2017,
 • Okegem in 2017 (die verkoop is nog aanhangig bij de rechtbank),
 • Aspelare (verkoop op 7 mei j.l.).

De pastorieën van Pollare en Meerbeke waren eigendom van de kerkfabrieken van deze deelgemeenten. Zij zijn vorig jaar verkocht, maar deze van Meerbeke staat terug te koop.

Een aantal pastorieën zijn beschermde monumenten:

 • dekenij Ninove (18-10-1973),
 • Appelterre-Eichem (26-09-1997),
 • Denderwindeke (27-01-2003),
 • Meerbeke (12-05-1947),
 • Voorde (16-01-1987).

De stad zal enkel de volledig gerestaureerde dekenij in de Biezenstraat in eigendom houden, als verblijf voor de pastoor van de Sint-Corneliusparochie Ninove.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons