Ninove 06 Apr 2020 - 02u46
Clear Sky
17.02°C

Geen vrijstelling van gemeentebelasting voor starters

28 mei 2019
Geen vrijstelling van gemeentebelasting voor starters

NINOVE – Karolien De Roose (N-VA) stelde tijdens de gemeenteraad van 23 mei 2019 voor om startende zelfstandigen vijf jaar vrij te stellen van de gemeentelijke heffing op bedrijven. De meerderheid had daar geen oren naar.

De aanleiding voor haar amendement was de verlenging van een hele reeks belastingen en retributies. Zij hekelde de loze beloften en “allerhande dure initiatieven om het ondernemerschap te ondersteunen… Voor onze zelfstandigen nietsbetekenende maatregelen en een schijnvertoning van enkele schepenen.”  Met leegstand tot gevolg, concludeerde zij.

Wat zelfstandigen volgens haar wel constant aanvoelen “zijn de verhoging van de belastingen en de facturen vanuit het stadhuis. Men wordt plat belast en bestraft in Ninove omdat men zelfstandige is en werkgelegenheid biedt. Ik begrijp dit van de linkse coalitie van Samen, maar van een onafhankelijke schepen en van de Open VLD begrijp ik dit absoluut niet.”

Ze verwees concreet naar de solidariteitsbijdrage, de belasting op het verspreiden van drukwerk, de gemeentelijke heffing voor bedrijven en diverse andere belastingen en retributies. Daarom stelde zij voor om “deze pestbelastingen af te schaffen. Indien het gemeentebestuur dit om budgettaire redenen niet wenst, dan hopen wij dat jullie eindelijk werk maken van een eenvoudige en lagere belasting.”

Tegelijk diende zij een amendement in om starters gedurende 5 jaar vrij te stellen van de gemeentelijke heffing op bedrijven. “Op deze manier geven we toch nog een beetje steun aan diegenen, die willen werken en ondernemen in Ninove.”

Belastingsdruk

Dat de belastingsdruk in Ninove zeker niet te hoog ligt, toonde Lieven Meert (Samen) aan met cijfers van minister Homans (N-VA): “Voor Ninove is dat € 700 per inwoner, tegenover € 881 als Vlaams gemiddelde en € 860 in vergelijkbare steden. Je hebt als stad inkomsten nodig. Welke uitgaven wil je dan afschaffen?”

“De binnenstad loopt helemaal niet leeg” ,volgens voormalig en toekomstig schepen van lokale economie Alain Triest (Open VLD). “Er zijn al veel winkelpanden ingevuld en verschillende acties lopen nog. We hebben ook premies ingevoerd ten voordele van de handelaars. Op provinciaal niveau worden wij vaak als voorbeeld gesteld.”

Financieschepen Katie Coppens benadrukte dat 2019 hoe dan ook een overgangsjaar is. ”We willen een vereenvoudiging en ook nagaan welke belastingen we behouden. De belasting op onbebouwde percelen is alvast niet hernieuwd. De Vlaamse bouwmeester beveelt een bouwstop aan in de deelgemeenten, zodat deze belasting niet meer wenselijk is.”

Het amendement van Karolien De Roose kreeg geen meerderheid (14 voor, 17 tegen). De gemeentelijke heffing en 12 andere retributies kregen deze wel (17 voor, 15 tegen).

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons