Ninove 06 Apr 2020 - 14u15
Clear Sky
17.74°C

De herkomst en de besteding van de belastingen

19 mei 2019
De herkomst en de besteding van de belastingen

ALGEMEEN – Ruim een derde van het Belgisch belastinggeld en de opbrengst aan sociale bijdragen gaat naar de sociale zekerheid. Dat blijkt uit de gegevens van Eurostat 2017. Gemeenten halen op hun beurt belangrijke inkomsten uit de personenbelasting en de onroerende voorheffing.

De federale overheid geeft een interessant overzicht van de domeinen, waaraan ze de € 229 miljard inkomsten uit belastingen en sociale bijdragen uitgeeft:

  • € 84,1 miljard aan de sociale zekerheid,
  • € 74,2 miljard voor de gewesten en de gemeenschappen,
  • € 39,8 miljard voor de federale overheid,
  • € 30,9 miljard voor gemeenten en provincies.

Gemeenten

Om hun werking te financieren heffen ook gemeenten belastingen. De meest gekende zijn het percentage op de personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV of de zogenaamde grondlasten).

Daarnaast rekenen ze voor sommige diensten kosten aan via de zogenaamde retributies. Voor bepaalde opdrachten (bijvoorbeeld gemeentelijk onderwijs of politie) krijgen de gemeenten subsidies van de Vlaamse of de federale overheid. Daarnaast draagt het Gemeentefonds bij tot de algemene financiering van de gemeenten.

Het ene bestuur kan meer inkomsten uit belastingen halen dan het andere. Zo beïnvloeden het inkomen van de inwoners, de kadastrale inkomens en de aanwezige industrie de ontvangsten uit belastingen.

Ter vergelijking geven we hieronder de cijfers voor Ninove en de omringende gemeenten op het vlak van personenbelasting (APB) en onroerende voorheffing (OV).

Gemeente APB 2018 APB 2019 OV 2018 OV 2019
Denderleeuw 7,0 7,0 818,60 818,60
Geraardsbergen 7,8 7,8 881,60 981,00
Haaltert 7,2 7,2 787,20 787,20
Ninove 7,5 7,5 866,00 866,00
Herzele 6,9 6,9 1 007,60 1 007,60
Galmaarden 7,5 7,5 944,00 944,00
Gooik 7,3 7,3 787,00 787,00
Liedekerke 7,8 7,8 1 038,00 1 038,00
Roosdaal 7,5 7,5 661,20 661,20
GEMIDDELDE 7,4 7,4 865,69 876,73

Als bijlage vind je hieronder het volledige overzicht van de besteding van de (federale) belastingen.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons