Ninove 02 Apr 2020 - 10u32
Clear Sky
0.6°C

Personeel De Kleine Dender schrijft open brief aan alle Ninoofse politieke verantwoordelijken

07 mei 2019
Personeel De Kleine Dender schrijft open brief aan alle Ninoofse politieke verantwoordelijken

NINOVE – “Wij, personeelsleden van het zwembad De Kleine Dender, vinden het allesbehalve ok hoe wij behandeld worden. Wij verdienen eerlijkheid en respect en geen leugens. Momenteel voelen wij ons enorm bedrogen en verwaarloosd.”  Daarmee besluiten de werknemers van het zwembad hun open brief aan alle politieke verantwoordelijken. Zij ondertekenen als “zwaar teleurgestelde en in de steek gelaten werknemers.”

De vakbond VSOA kaartte de problematiek in zwembad De Kleine Dender al aan sinds oktober-november 2018. Het personeel zelf deed dit al enkele jaren terug, maar vooralsnog zonder resultaat. Daarom dus hun open brief.

“Wij zijn als personeelsleden enkel aangesproken door de preventiedienst Attentia in het kader van een formele interventie (dit was amper 15 percent van de personeelsleden). Verder zijn we door het bestuur nog nooit gehoord of aangesproken geweest noch door de rechtstreeks politiek verantwoordelijken noch door het bestuur van Ninove. Blijkbaar is de mening van het personeel niet belangrijk en dit is afgelopen weken alleen maar verder bevestigd.”

Vele personeelsleden hebben de afgelopen tijd de volledige zaak gevolgd via de gemeenteraden. Zij zeggen dat sommige beweringen daar hen vaak met verstomming sloegen. "Wij hebben vele leugens gehoord en uitvluchten. Maar het ergste van al was dat sommigen, die maar al te goed wisten hoe het er in zwembad De Kleine Dender aan toe ging, gewoon zegden dat ze er niks vanaf wisten. Meerdere vergaderingen hebben vooraf plaatsgevonden met politiek verantwoordelijken. Maar nooit zijn er maatregelen getroffen tegenover het beleid van het management AGB De Kleine Dender.”

Verantwoordelijkheid

De afgelopen 4-5 weken zagen de personeelsleden de interne verantwoordelijke van het zwembad niet meer op de werkvloer. “Er is niet over gecommuniceerd de reden van afwezigheid. Wanneer personeelsleden hiernaar vroegen, werden ze telkens afgescheept of voorgelogen. Welke verstandhouding wil je dan nog tussen personeel en bestuur? Mag het personeel de waarheid niet kennen? De realiteit?”

Volgens de briefschrijvers heeft het personeel de afgelopen 5 weken nog meer gemotiveerd gewerkt dan ervoor “en telkens hun beste beentje voorgezet om alles goed te laten verlopen. En dan durft een andere verantwoordelijke antwoorden dat alles toch op wieltjes loopt; het is het personeel dat de verantwoordelijkheid op zich neemt. Natuurlijk loopt alles op wieltjes: de eindverantwoordelijke is afwezig. Het is het personeel, dat alle noodzakelijke taken op zich neemt. Het zijn de personeelsleden die ervoor gezorgd hebben dat jobstudenten na weken wachten eindelijk verwittigd werden dat ze konden komen werken deze zomervakantie. Het waren de personeelsleden die voor vervangingen zorgden en nog steeds tijdens ziekte.”

De personeelsleden zeggen nog geen evaluatie op papier te hebben ontvangen. “Deze gesprekken vonden al lang plaats, behalve dan voor 2 personeelsleden, die zelfs nog steeds niet geëvalueerd zijn. Moet hiervoor geen opgelegde termijn gerespecteerd worden? Wie is ook hier de eindverantwoordelijke? Het is alsof de wereld stil staat binnen het zwembad.”

“Evenementen moeten plaatsvinden zonder het nodige materiaal. Volgens een verantwoordelijke mag er niks aangekocht worden van de Raad van Bestuur. Is de Raad van Bestuur hiervan wel van op de hoogte? Wij willen niet in detail gaan maar ook hier zijn ernstige problemen. Wanneer we dit aanklagen laat een interne verantwoordelijke blijken dat deze situatie werd gecreëerd doordat de onhoudbare problemen werden aangepakt. Dit wil zeggen dat men het personeel verantwoordelijk stelt omdat ze de situatie niet langer hebben aanvaard.”

De briefschrijvers vragen zich tenslotte af of men politiek wel een uitleg zoekt om de oorzaken weg te nemen.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons