Ninove 06 Apr 2020 - 23u18
Clear Sky
17.74°C

Ninove vouwt WIFI-netwerk uit in alle stadsgebouwen

03 mei 2019

NINOVE – Nog dit jaar zullen bijna alle stadsgebouwen over een WIFI-netwerk beschikken voor personeel en burgers. Dat bevestigde schepen Joost Arents (Onafh.) aan Stijn Vander Elst (Open VLD) tijdens de gemeenteraad van 25 april j.l.

Stijn Vander Elst hield een pleidooi om als stad een belangrijke eerste stap te zetten richting een ‘Smart City’. “Dit begint met het voorzien van maximale (draadloze) toegang tot het internet. Mobiel internetten met de smartphone is een evidentie vandaag. Toch doet de stad er goed aan om complementair in te zetten op een WIFI-netwerk in alle stadsgebouwen.”

En dus vroeg hij schepen Joost Arents om alle stadsgebouwen te voorzien van een WIFI-netwerk voor personeel en bezoekers (uiteraard virtueel gescheiden van elkaar). “Daarnaast kunnen wij overwegen om in het stadscentrum enkele WIFI-hotspots te voorzien op drukke publieke plaatsen.”

De Europese Commissie lanceerde een oproep om in te tekenen op het project WIFI4EU, waarmee ze ten belope van € 120 miljoen vouchers toewijst aan alle Europese gemeenten die een aanvraag indienen en geselecteerd worden. “Een voucher stemt overeen met € 15.000, die een gemeente kan aanwenden voor de apparatuur en installatie van een WIFI-netwerk op publieke plaatsen. Het zou goed zijn mocht ook Ninove een aanvraag indienen.”

Uitrol WIFI-netwerk

Schepen Arents, bevoegd voor ICT en digitalisering, gaf een planning waarmee de stad alle stadsgebouwen zal voorzien van zowel publieke als interne WIFI.

  • 2de kwartaal 2019: stadhuis, jeugdcentrum, academie voor beeldende kunst;
  • 3de kwartaal 2019: hospitaalkapel (dienst toerisme), academie muziek, woord en dans, woonzorgcentrum Klateringen;
  • 4de kwartaal 2019: oud-stadhuis, bibliotheek, CC De Plomblom;
  • 2020: sporthal, ’t kadeeken, zwembad, technische dienst en nieuw sociaal huis

Ook bij nieuwe en bestaande schoolgebouwen voorziet hij budgetten voor de installatie van WIFI.

“Onze stad heeft zich reeds geregistreerd op het WIFI4EU portaal”, aldus nog de schepen. “Een voucher van WIFI4EU kunnen wij ook gebruiken voor de installatie van deze WIFI-netwerken in de openbare gebouwen van de stad.”

“De stad is ook geïnteresseerd om op bepaalde plaatsen publieke WIFI-hotspots te voorzien en zal dit nader onderzoeken, rekening houdende met kosten en baten. We denken aan enkele druk bezochte plaatsen in het centrum, zoals de handelskern. Maar dat kan evengoed plaatsen met veel vrijetijdsvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld de omgeving van het stadspark.”

Info: WIFI4EU

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons