Ninove 03 Apr 2020 - 18u10
Few Clouds
6.28°C

“Er zijn te veel auto’s, maar niet de mijne”

29 april 2019

NINOVE – Op termijn kunnen minstens de helft van de parkeerborden in de Bovenhoek- en de Outerstraat verdwijnen. Dat verklaarde schepen van Parkeerbeleid Michel Casteur (Open VLD) tijdens de gemeenteraad van 25 april j.l.

De afbakening van parkeervakken met telkens de bijhorende signalisatie, zorgde eind vorig jaar voor een lokale tsunami van verontwaardiging. Ilse Malfroot (Forza Ninove) wou weten hoeveel die ingrepen kostten, of de straten nu veiliger zijn en wanneer die vakken en borden verdwijnen.

De kostprijs bedraagt goed € 11.000. “De buurt is veiliger”, vond schepen van Openbare Werken Wouter Vandewinkel (Samen). “Voorheen was er chaos. We kunnen wel het aantal borden reduceren met een beginaanduiding en een afstandsregeling.”

“Minstens de helft van de borden kan verdwijnen”, vulde schepen Casteur aan. “We moeten met alle betrokken diensten alles nog eens concreet doornemen en zullen te voet die straten doen om een oplossing te vinden.”

Attitudeprobleem

Er volgden diverse voorstellen vanuit verschillende hoek en heel wat andere straten passeerden de revue. Volgens burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) zit je hier met een fundamenteel probleem. “Er zijn te veel auto’s. Elk gezin beschikt daar over gemiddeld twee wagens, terwijl die straten daarop niet zijn voorzien. Bovendien gebruiken veel mensen hun garage als berging en blijven de auto’s op straat staan. Dat is dus een attitudeprobleem.”

De suggestie om waar mogelijk (bouw)gronden op te kopen voor de aanleg van parkeerterreinen was voor haar financieel niet haalbaar. Al vond Guy D’Haeseleer (Forza) dat Ninove op het vlak van ruimtelijke ordening kansen had gemist.

Schepen Casteur toonde zich eerder een ‘low impactman’: “Ik ben voorstander om in de buitengemeenten zo weinig mogelijk in te grijpen met parkeerstroken en zo. Bovendien vindt iedereen dat er te veel auto’s zijn, behalve die van henzelf.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons