Ninove 08 Apr 2020 - 15u26
Overcast Clouds
12.03°C

Commentaar: “Het water tussen meerderheid en oppositie blijft onpeilbaar diep”

01 mei 2019

NINOVE – Na een gemeenteraad van ruim vijf uur, bedenkt een mens dat je in die tussentijd wat beter had kunnen doen. Maar tegelijk was de zitting van 25 april j.l. leerrijk. Niet omwille van de oeverloze discussies en de verbijsterende onwetendheid van sommige participanten. Wel omdat doorheen die hele zitting één rode draad liep of noem het een grenslijn: de integratie van anderstalige nieuwkomers in onze gemeenschap.

De bevoegde schepenen en raadsleden van de meerderheid deden hun best om de inspanningen in de verf te zetten, die de stad doet om die mensen zo goed als mogelijk te integreren.

De oppositie zag daarin net het grote bewijs van wat zij altijd al heeft beweerd: het zijn pampermaatregelen die zorgen voor een aanzuigeffect en niet leiden tot integratie van nieuwkomers.

Dat bleek bij een aantal agendapunten en vooral bij de interpellaties.

  • De samenwerkingsovereenkomst met Vokans vzw om initiatieven te ontwikkelen om onderbescherming bij mensen met een migratieachtergrond te voorkomen.
  • Het actief diversiteitsbeleid dat de stad zal voeren en de ambitie om het personeelsbestand van de stad een afspiegeling te laten zijn van alle Ninovieters.
  • De organisatie van een vorming ‘communiceren en samenwerking in multiculturele context’ voor het verzorgende en verplegend personeel van het OCMW.
  • Het taalgebruik van het OCMW-personeel, dat vaak spontaan zou overgaan tot gesprekken in het Frans met de OCMW-cliënten.
  • Het voorstel om de uiterlijke neutraliteit van de ambtenaren aan de loketten uit te breiden naar alle ambtenaren, zelfs indien ze geen specifieke loketfunctie hebben.
  • De vaststelling dat in de stedelijke basisschool-Parklaan-Seringen 51,53% van de kinderen niet het Nederlands als thuistaal heeft.

Stof tot discussie genoeg. Uiteraard wierpen de verkiezingen van 26 mei a.s. hun slagschaduw op de zitting van de Ninoofse gemeenteraad. En dus deden sommige kandidaten uitermate hun best om aan het woord te komen. Een aantal tussenkomsten waren degelijk en informatief, andere waren ronduit ondermaats; die mensen hadden beter gezwegen.

Zo was het voor ondergetekende met 40 jaar onderwijservaring (en nee, niet in een witte eliteschool) pijnlijk hoe velen een mening over onderwijs blijken te hebben, maar zich daarin meestal niet gehinderd voelen door enige kennis van zaken. Het ging op den duur niet meer om redelijke argumenten maar om het grote gelijk. Als je dan een voormalige onderwijsschepen hoort beweren dat de leerkrachten met de ouders niet in het Frans kunnen praten omdat hun basiskennis van deze taal ondermaats is volgens een recent universitair onderzoek, dan breekt helemaal je klomp. Qu'est-ce que je vous la? Hoe goed bedoeld dit als argument ook was, het schoot zijn doel voorbij. De reacties, die we daarover al opvingen, spreken boekdelen. Een 'gang naar Canossa' is hier wellicht op zijn plaats.

En nog een suggestie: enige investering in een goede communicatiecoach zou het debat ten goede komen en voor de waarnemers ook een verademing zijn.

MLI

 

“In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister” (Goethe).

“Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen” (Wittgenstein).

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons