Ninove 05 Apr 2020 - 20u26
Clear Sky
17.02°C

Belasting op reclamedrukwerk: afschaffen of niet?

29 april 2019

NINOVE – Onzekerheid alom over de vraag wanneer de hernieuwde belasting op niet-geadresseerd reclamedrukwerk van kracht zal zijn. Ook nu weer maakte de meerderheid geen goede beurt.

De hernieuwing van de belasting op niet-geadresseerde reclamedrukwerk voor de aanslagjaren 2019 tot en met 2025 lag ter goedkeuring voor op de gemeenteraad van 25 april jongstleden.

“We hebben de modaliteiten meteen aangepast”, gaf financieschepen Katie Coppens (Samen) nog even mee. “De tarieven gelden voortaan per gewicht, wat voor onze controlerende ambtenaren de zaken sterk vereenvoudigt. Bovendien geven wij aan startende zaken een vrijstelling van 6 maand.”

Guy D’Haeseleer (Forza Ninove) stelde voor om die belasting gewoon af te voeren. “Het is een belasting ten nadele van de middenstand. Waarom is deze trouwens eind vorig jaar niet goedgekeurd, zoals de andere belastingen.”

“Wij dachten dat het om een permanent feit ging”, was de uitleg van de schepen. “Maar na een bijscholing van een ambtenaar blijkt dat reclamedrukwerk geen permanent gegeven is. De belasting is ook niet invorderbaar met terugwerkende kracht. Daarom hebben wij nog niets ingevorderd.”

Afschaffen was voor Alain Triest (Open VLD) geen optie. “Die genereert veel inkomsten voor de stad en de grootste betalers zijn niet de Ninoofse bedrijven. Bovendien geven wij zoals gezegd 6 maand vrijstelling voor Ninoofse starters.”

“Ik heb een aantal mensen over de vloer gehad”, riposteerde Guy D’Haeseleer. “Het gaat toch al snel om een paar duizend euro. Je doet dan moeite om jouw zaak kwalitatief te promoten en komt daardoor aan een hoger gewicht en dus in een hogere belastingcategorie.”

Amateurisme

Hij wou ook weten wanneer deze belasting ingaat, want dit stond niet vermeld in het besluit. Katie Coppens dook even in haar papieren op zoek naar meer informatie daarover. “Onmiddellijk na de goedkeuring vandaag” , probeerde ze.

“Zonet zei je nog dat het 1 juni zou zijn omwille van de mogelijke schorsingstermijn door de gouverneur”, kreeg ze prompt als antwoord.

Gemeenteraadsvoorzitter Dirk Vanderpoorten (Open VLD) poogde de lont uit het kruitvat te halen: “We zullen de juridische uitleg nog verder bekijken. Eén maand is zeker nodig wegens die wettelijke schorsingstermijn. Maar eerst moet ook nog de goedkeuring van de notulen van deze raad gebeuren.”

D’Haeseleer had zijn conclusie al getrokken: “Amateurisme. Wij gaan die farce afschaffen en dringen erop aan dit agendapunt in te trekken.”

Zijn voorstel werd met 17 tegen 15 niet aanvaard. De meerderheid ging wel akkoord met het voorliggende voorstel, maar maakte een weinig soliede indruk.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons