Ninove 28 Mar 2020 - 17u17
Clear Sky
12.57°C

Ninoofse meerderheid in snelheid genomen

28 april 2019

NINOVE – Een eenvoudige aanpassing van het retributiereglement voor het parkeren, draaide uit op een vaudeville. Alleen de truc van de opschorting van de vergadering kon voor de meerderheid enig gezichtsverlies voorkomen. Alhoewel.

Rudy Corijn (Forza Ninove) had in februari een anomalie ontdekt in het parkeer- en retributiereglement. Schepen van financiën Katie Coppens (Samen) kwam donderdag 25 april met een correctie. Houders van een parkeerkaart voor mensen met een beperking kunnen overal gratis parkeren, behalve op de Shop&Go. Voor hen geldt ook daar de limiet van een half uur gratis parkeren.

Bleek daarenboven dat diegenen, die bezwaar hadden aangetekend tegen een onterecht geïnde boete, vergoed waren. Iedereen tevreden, geen vuiltje aan de lucht.

Tot Karolien De Roose (N-VA) het voorstel deed om de eerste aanmaning voor niet-betalers gratis te maken, in plaats van € 1,5 administratiekosten aan te rekenen. “Ik volg hiermee de federale regering en minister Kris Peeters”, was een van haar argumenten.

Lieven Meert (Samen) vond dit een uitstekend idee en steunde haar amendement. Guy D’Haeseleer (Forza Ninove) zegde namens zijn fractie ook zijn steun toe en had snel gerekend. “Dus zijn we met een meerderheid om dit amendement goed te keuren. En vanaf wanneer gaat dit nieuwe reglement in?”

Opschorting

Volgens schepen Coppens met ingang van 1 juni, al leek ze niet helemaal zeker van haar stuk. Daarop vroeg burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) de opschorting van de vergadering. Die truc had ze vorige maand al eens toegepast om een andere schepen uit de wind te zetten.

“Wij zijn dit voorstel inhoudelijk genegen”, hernam de schepen na de onderbreking haar uitleg. “Maar we hebben een overeenkomst met het parkeerbedrijf OPC. Dus moeten wij daarvoor de tijd nemen om het aan te passen. En we komen maar eind september terug samen voor overleg met de firma.” Ook de burgemeester vond dat ze de zaak eerst juridisch moesten onderzoeken.

Lieven Meert was dan wel teruggefloten maar had begrip voor die uitleg. “We moeten die regeling wel opnemen bij andere procedures.”

Maar D’Haeseleer had bloed geroken en pookte het vuurtje nog wat op. Uiteindelijk ging Karolien De Roose akkoord met het formeel engagement om haar voorstel in een nieuw reglement op te nemen. Het voorliggend retributiereglement is wel aanvaard met een meerderheid van 18 stemmen. De Forza-fractie onthield zich.

En toen moesten de interpellaties nog beginnen.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons