Ninove 09 Apr 2020 - 19u22
Clear Sky
21.86°C

Rudy Corijn: “Dit was geen geheime stemming.”

11 april 2019
Rudy Corijn: “Dit was geen geheime stemming.”

NINOVE – Raadslid Rudy Corijn (Forza) leg klacht neer bij de Vlaamse overheid. De stemming over zijn motie tijdens de gemeenteraad van 28 maar j.l. was volgens hem niet reglementair, want niet geheim.

Hij interpelleerde in verband met de bestuurlijke werking van het AGB De Kleine Dender en diende nadien een motie in. Daarin vroeg hij het intrekken van de aanstelling van schepen Marc Torrekens (Open VLD) als lid van de raad van bestuur om hem door een ander lid van het college te vervangen.

Gelet op het feit dat het over personen gaat werd de geheime stemming gevraagd en ook goedgekeurd door de voorzitter, mits stemming via aparte stembriefjes”, aldus Rudy Corijn. “Gezien de delicaatheid van het dossier, drong ik er echter op aan, dat de raadsleden zouden stemmen op een aparte locatie, bijvoorbeeld onder publiekstribune. Op die manier konden noch het publiek, noch de andere raadsleden meekijken.”

De voorzitter weigerde hierop in te gaan en de meerderheid verwierp zijn voorstel. De raadsleden stemden ‘handmatig’ door het al of niet aankruisen van ja of neen op de stembriefjes. “Niettemin blijf ik van oordeel dat het geheim van de stemming niet is gerespecteerd. De beslissing is volgens mij dus niet reglementair genomen.”

Niet geheim

Het Forza-raadslid geeft voor zijn stelling een aantal redenen.

“De raadsleden zijn aan de vergadertafel door geen enkel element gescheiden en kunnen mekaars stemverrichtingen volgen. De volledige gemeenteraad wordt live gestreamd en uitgezonden via Ninofmedia. De camera bevindt zich vooraan in het midden van de publiekstribune. Gezien de beeldkwaliteit die ze leveren en het uitstekend materiaal waarmee zij werken is het perfect mogelijk om minutieus in te zoomen op de aan gang zijnde stemverrichtingen.”

Zelfs met een foto, genomen met een smartphone kun je volgens Corijn vanop de publiekstribune inzoomen op de stemverrichtingen.

En dus vraagt hij aan het Agentschap Binnenlands Bestuur om een standpunt in deze materie. “Op de gemeenteraad van april zal terug over een aantal gelijklopende dossiers worden gestemd. Het lijkt me aangewezen hieromtrent een duidelijk standpunt te kennen.”

Hij besluit zijn vraag met een uithaal naar gemeenteraadsvoorzitter Dirk Vanderpoorten (Open VLD): “Het spijt me u te moeten mededelen, dat dit niet het eerste voorval is waarbij de voorzitter van de gemeenteraad de wijze van stemmen manipuleert, uiteraard in het belang van de meerderheid.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons