Ninove 10 Apr 2020 - 05u52
Clear Sky
8.89°C

Motie meerderheid zet schepen Torrekens (even) uit de wind

04 april 2019
Motie meerderheid zet schepen Torrekens (even) uit de wind

NINOVE – De problematiek bij AGB De Kleine Dender zorgde tijdens de gemeenteraad van 28 maart andermaal voor commotie. Rudy Corijn (Forza Ninove) viseerde daarbij terug de verantwoordelijke schepen Marc Torrekens (Open VLD).

Als politicus heeft Rudy Corijn de gedrevenheid van een foxterriër. Eens hij een prooi vastheeft, lost hij nog moeilijk. Hij heeft zich in het dossier van het autonoom gemeentebedrijf (AGB) De Kleine Dender vastgebeten. Hij vraagt een oplossing voor de problematiek en desnoods de scalp van schepen Torrekens, die hij een gebrek aan daadkracht verwijt.

Het was Serge Meeuws (voorzitter van de liberale vakbond VSOA-Lokale en Regionale Besturen), die de bal aan het rollen had gebracht. Hij had klacht ingediend bij de federale inspectiediensten wegens het niet respecteren van het arbeidsreglement. Bovendien zouden personeelsleden op hun privé-gsm berichten en opnames hebben moeten tonen, wat volgens de vakbondsman een inbreuk op de privacy is.

Tijdens de gemeenteraad van 28 februari 2019 had Rudy Corijn schepen Marc Torrekens daarover geïnterpelleerd. Blijkbaar waren de schriftelijke antwoorden, die hij toen had beloofd, onvoldoende voor Rudy Corijn. En dus kwam het Forza-raadslid op de gemeenteraad van 28 maart 2019 met een motie. Daarin stelde hij voor om de aanstelling van Marc Torrekens als lid van de raad van bestuur van AGB De Kleine Dender in te trekken en hem te vervangen door een ander lid van het schepencollege.

De meerderheid vroeg daarop een schorsing van de zitting. De fractieleiders Alain Triest (Open VLD) en Lieven Meert (Samen) stelden na de schorsing een andere motie voor. Daarin vraagt de gemeenteraad aan de voorzitter van de raad van bestuur van AGB De Kleine Dender, schepen Marc Torrekens, om de nieuwe raad van bestuur zo snel mogelijk samen te roepen. Deze moet zich dan buigen over de e-mails, waarin vakbondsman Serge Meeuws de problematiek aankaart. Tegelijk moet hij een nieuwe secretaris aanstellen, die geen betrokken partij is in de problematiek.

De meerderheid keurde deze motie goed en stemde deze van Rudy Corijn weg. Daarmee was de schepen even uit de wind gezet.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons