Ninove 29 Mar 2020 - 19u24
Broken Clouds
4.91°C

Bestuur AGB De Kleine Dender nodigt vakbond uit voor gesprek

01 maart 2019

NINOVE – Het stadsbestuur en het bestuur van het AGB Ninove (zwembad) geven toelichting bij recente berichten in de pers en na het debat in de gemeenteraad over de arbeidsomstandigheden in het zwembad.

Beide verduidelijken via een persbericht de twee procedures, die momenteel lopen.

“Sinds januari lopen binnen het AGB De Kleine Dender gesprekken van onze externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. De aanleiding is een melding van mogelijke feiten van geweld, pesterijen of ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk. Eén personeelslid meldde zich niet goed te voelen in zijn/haar arbeidssituatie. Van dit onderzoek is nog geen eindverslag. De directie van het AGB Ninove wacht het resultaat van dit onderzoek af alvorens actie te ondernemen.”

Een vakbondsafgevaardigde van het VSOA gaf dit voorval door aan de Technische Inspectie Welzijn. “Dat leidde tot een bezoek van de inspectie eind 2018. Na dit bezoek stelde de inspectie voor om een psychosociale risicoanalyse te laten uitvoeren, waar het directiecomité ook op in ging. Het intakegesprek voor deze analyse vindt plaats mei 2019.”

“Elke werkgever in België is er trouwens toe gehouden de nodige maatregelen te treffen om de psychosociale risico’s op het werk te voorkomen, om de schade ten gevolge van deze risico’s te voorkomen of om deze schade te beperken. Met psychosociale risico’s bedoelt men o.a. geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag. Binnen de stadsadministratie liet men dergelijk onderzoek een paar jaar geleden ook al eens uitvoeren.”

Ondertussen heeft het bestuur van het AGB Ninove de vertegenwoordiger van het VSOA uitgenodigd voor een gesprek.

Voor meer informatie verwijst de persnota naar de voorzitter van het directiecomité, schepen van sport Marc Torrekens.

Zie ook het artikel over de tussenkomst van Rudy Corijn tijdens de gemeenteraad van 28 februari: "Dossier AGB De Kleine Dender stinkt".

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons