Ninove 02 Apr 2020 - 01u00
Clear Sky
7.73°C

Rudy Corijn (Forza): “Dossier AGB De Kleine Dender stinkt”

01 maart 2019

NINOVE – De perikelen rond De Kleine Dender, waarover wij eerder berichtten, kwamen ook tijdens de gemeenteraad van 28 februari aan bod. Het was Rudy Corijn die de kat de bel aanbond. Zijn conclusie: “Wat ik vandaag aanhaal is nog maar het topje van de ijsberg. Ook andere personeelsleden van hogere administratieve echelons dragen in dit dossier een verpletterende verantwoordelijkheid. Dit zal later blijken.”

Een aantal personeelsleden van De Kleine Dender volgde vanop de publiekstribune dit debat, dat bijwijlen eerder de vorm van een requisitoir aannam. Corijn vatte dit ‘hallucinant dossier’ samen in vijf punten.

“In de eerste plaats zijn er diverse inbreuken op het arbeidsreglement, met medeweten van de leden van het directiecomite. Zij lappen alle rechtsregels aan hun laars lappen: valsheid in geschrifte en dies meer. In de tweede plaats gaat het om inbreuken op de privacy van het personeel. Dat gaat ondermeer over het onterecht eisen tot inzage in de privé gegevens van hun gsm en de schending van de privacy inzake de syndicale gegevens van personeelsleden.”

Pestdossier

Daarnaast stelde hij vast dat een dossier in verband met pesten op het werk niet is opgevolgd. “Ondanks menig aandringen tot initiatief is dit dossier de voorbije jaren, met medewerking van de administratie hier op de Centrumlaan, met de mantel der politieke liefde bedekt. Vandaag, meer dan zes jaar later, barst echter de bom en is er spijtig genoeg een tussenkomst van de vakbond en de gemeenteraad nodig om in dit dossier klare wijn te schenken.”

Daarbij is er volgens hem ook sprake van bevoegdheidsoverschrijding. “Een aantal personeelsbevoegdheden heeft de raad van bestuur de afgelopen jaren nooit overgedragen aan het directiecomité. Een groot deel van de beslissingen door het directiecomité kunnen we dus in vraag stellen.”

Inzagerecht

Tot slot voelde hij zich als gemeenteraadslid beknot in zijn inzagerecht. “Toeval of niet, op zondag 24/02/2019 stelde ik vast dat alle informatie van het AGB uit het Cobra-netwerk (= informatie netwerk voor de gemeenteraadsleden) was verwijderd. De exacte reden waarvoor ik dit aanhaal is het feit dat het personeelslid, dat verantwoordelijk is voor het publiceren van de verslagen van de raad van bestuur en de directiecomités, tevens verslaggever is van deze vergaderingen, maar dat vooral dit personeelslid wordt geviseerd in de ingediende klachten.”

Om al die redenen zal Rudy Corijn binnen de raad van bestuur voorstellen, “dat tot nader order en tot wanneer deze zaak volledig is uitgespit, de algemeen directeur te laten fungeren als secretaris van het directiecomité en de raad van bestuur. Enkel en alleen op deze wijze kan volgens Forza Ninove de objectiviteit in dit dossier gewaarborgd worden.”

Schriftelijke antwoorden

Schepen Marc Torrekens (Open VLD) zegde toe op al zijn vragen en opmerkingen schriftelijk te antwoorden omdat het op de zitting zelf onbegonnen werk leek. Maar Rudy Corijn kennende, weet elke waarnemer dat daarmee de kous niet af is.

Alain Triest (Open VLD), die sinds vorig jaar in het directiecomite zit, weerlegde dat ze alles wilden toedekken. "We moeten uitzoeken wat er echt aan de hand is. Als er fouten zijn gebeurd, moeten wij handelen."

Inmiddels reageerde het directiecomité van het AGB De Kleine Dender. We geven deze reactie weer in aan apart artikel elders op de nieuwssite: ‘Bestuur AGB De Kleine Dender nodigt vakbond uit voor gesprek’.

De volledige tussenkomst van Rudy Corijn en het antwoord van schepen Torrekens kunt u zien op de link van onze livestream.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons