Ninove 03 Apr 2020 - 03u28
Broken Clouds
10.09°C

Bevoegdheden Ninoofs schepencollege zijn gekend

16 januari 2019
Bevoegdheden Ninoofs schepencollege zijn gekend

NINOVE - De meerderheidspartijen zijn het dinsdag 15 januari eens geraakt over de verdeling van de toewijzingen aan de burgemeester en de schepenen. Het is enkel nog wachten op de eedaflegging van de burgemeester in de handen van de plaatsvervangend gouverneur.

De bevoegdheden zien eruit als volgt.

Burgemeester Tania De Jonge (Open VLD)

De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau van het OCMW.

Zij is bevoegd voor integrale veiligheid (brandweer, politie, noodplanning), burgerzaken, dienstverlening, aan- en verkoop van stadseigendommen, jeugd en het secretariaat (inclusief rechtszaken).

Eerste schepen: Katie Coppens (Samen)

Schepen van financiën, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling, dierenwelzijn en begraafplaatsen.

Tweede schepen: Joost Arents (Onafh.)

Schepen van personeel, preventie en welzijn op het werk, onderwijs en kinderopvang, ICT en digitalisering (inclusief GIS), archief, logistiek en patrimonium.

Derde schepen: Michel Casteur (Open VLD)

Schepen van economie en werk, parkeerbeleid, toerisme, Europese aangelegenheden, technische uitvoeringsdienst en landbouw.

Vierde schepen: Wouter Vande Winkel (Samen)

Schepen van openbare werken en mobiliteit, leefmilieu en klimaat, energie en nutsvoorzieningen.

Vijfde schepen: Marc Torrekens (Open VLD)

Schepen van sport en evenementen.

Zesde schepen: Henri Evenepoel (Open VLD)

Schepen van communicatie, bibliotheek, cultuur, erfgoed, academie voor muziek, woord en dans en de academie voor beeldende kunst.

Zevende schepen (*): Veerle Cosyns (Samen)

Schepen van sociale zaken (sociale tewerkstelling, gezondheidsbeleid, ontwikkelingssamenwerking, vrijwilligersbeleid, gelijke kansen, sociaal wonen en huisvesting, integratie, armoedebestrijding, kinderwelzijn), ouderenzorg en relaties met besturen van de eredienst.

(*) Indien de voorzitter van het BCSD nog geen lid is van het college van burgemeester en schepenen (CBS), wordt hij/zij vanaf de eedaflegging als schepen toegevoegd aan het CBS (art.42 §1 en art.90 §4 van het Decreet Lokaal Bestuur).

Wij geven onderaan de tekst ook een link naar de startnota (eigen paginering) van de meerderheid.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons