Ninove 10 Apr 2020 - 05u39
Clear Sky
8.89°C

Jeugdhuis in voormalige schoolgebouwen aan Oude Kaai?

10 januari 2019
Jeugdhuis in voormalige schoolgebouwen aan Oude Kaai?

NINOVE – De stad kocht eind vorig jaar de leegstaande basisschool aan de Oude Kaai voor € 1,350 miljoen. Dit perceel maakt deel uit van de Ingelandtsite: een masterplan voor de nabijgelegen OCMW-gronden. De concrete bestemming en de ontwikkeling van de oude schoolgebouwen zijn nog niet gekend. Een jeugdhuis behoort tot de mogelijkheden.

De voormalige schoolgebouwen staan op een terrein, dat was vrijgekomen na de kanalisering van de Dender in de tweede helft van de 19deeeuw. Achter het hospitaal (nu OCMW-site) was de grote bocht afgesneden. Daardoor kwam een groot terrein vrij. In 1924 is op die plaats de stedelijke Kaaischool opgetrokken door architect Jules Birmant en aannemer Rombaut. Het complex bestaat uit een aantal gebouwvleugels van één, soms twee verdiepingen en verscheidene speelpleinen.

De stad heeft in de jaren ’60 van de vorige eeuw deze stadsschool geruild met het toenmalig rijksonderwijs tegen de Liberale Kring in de Dreefstraat. Basisschool De Kameleon verhuisde in 2014 naar de nieuwbouw in de Dreefstraat en sindsdien stond het gebouw te verkommeren met brandstichting, vandalisme en krakers tot gevolg.

Scholengroep Dender van het GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap was de eigenaar. De gemeenteraad keurde op 25 oktober 2018 de aankoop in der minne goed om reden van openbaar nut. Ze betaalt hiervoor € 1,350 miljoen.

Jeugdhuis

De concrete nabestemming van de oude schoolgebouwen is nog niet helemaal duidelijk. Het gebied is op het gewestplan blauw ingekleurd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. Het maakt samen met de OCMW-gebouwen en -terreinen deel uit van de zogenaamde Ingelandtsite.

Deze week liet schepen Katie Coppens (Samen, wellicht bevoegd voor Ruimtelijke Ordening) al een ballonnetje op. Er zou een groter deel van de Kaaischool behouden blijven dan aanvankelijk gepland. Wellicht komt daar het nieuwe jeugdhuis, waarover al een tijd sprake is.

Op de rest van de OCMW-site zou een nieuwe parkzone komen, waar ook evenementen kunnen plaats vinden. De bebouwing zal er beperkt zijn in hoogte en in omvang. Maar eerst wil het nieuwe stadsbestuur de resultaten afwachten van de Bouwmeesterscan. Pas daarna tekent een ontwerper de plannen.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons