Ninove 31 Mar 2020 - 01u14
Few Clouds
8.19°C

Burgemeester Tania De Jonge (Open VLD): “Falen is geen optie.”

07 januari 2019

Ninove – Na de eedaflegging op de installatievergadering, was het aan de burgemeester om de krachtlijnen van het nieuwe bestuursakkoord voor te stellen. In totaal somde zij achttien werven op waaraan het stadbestuur zal moeten werken.

Maar eerst bracht ze een eresaluut aan Joost Arents (Onafh.) en zijn “moedige stap die tot een democratisch bestuur heeft geleid. We hebben eerst onderhandeld over het inhoudelijke en pas dan ging het over de mandaten. Door heel wat te vergaderen de afgelopen week zijn we uiteindelijk gekomen tot een nieuw bestuur voor Ninove.”

Net als anderen na haar zouden doen, schetste zij de huidige situatie van Ninove. “Onze bevolking verandert met instromers en uitstromers. Die veroorzaken een identiteitscrisis waarbij onze waarden, normen en respect onder druk komen te staan. Vandaar de uitslag van de verkiezingen. Het zal de grootste uitdaging zijn om de nieuwkomers te integreren.”

Maar falen is voor haar en de meerderheid geen optie. “Door middel van de speerpunten van ons akkoord willen wij het vertrouwen terugwinnen. Maar we zullen ook aankloppen bij de hogere overheden voor bijkomende financiële steun.”

Dan gaf zij een resumé van de startnota, die de coalitiepartners verder zullen uitwerken in een beleidsnota:

 • een modern bestuur van en voor de stad,
 • inburgering en integratie,
 • een versterkte inzet op een integraal veiligheidsbeleid,
 • een versterkt sociaal, welzijns- en armoedebeleid,
 • wijk- en dorpswerking als ankerpunt,
 • een nieuwe visie op stadsontwikkeling,
 • mobiliteit in en rondom de stad,
 • een vereenvoudigd parkeerbeleid op maat,
 • bestuurlijke vereenvoudiging,
 • een duurzame en een nette stad,
 • voetpaden, fietspaden, wegenaanleg en -vernieuwing,
 • een jeugdhuis en de toeristische dienst,
 • economie en werk,
 • een cultuurbeleid van en voor de stad,
 • onderwijs,
 • dierenwelzijn,
 • sport en evenementen – carnaval.

Uiteraard vertoonde haar verklaring een hoog nieuwjaarsbrievengehalte; dat heb je altijd bij de aanvang van een nieuwe bestuursperiode. 'The proof of the pudding is in the eating.’

Wij geven hierbij de integrale versie van haar speech.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons