Ninove 29 Mar 2020 - 21u00
Broken Clouds
4.91°C

Guy D’Haeseleer (Forza): “Hier is de grootste politieke hold-up gepleegd in de geschiedenis van onze stad.”

05 januari 2019

NINOVE – “Normaal zijn verkiezingen de hoogdag van de democratie, maar niet zo in Ninove”, begon Guy D’Haeseleer zijn filippica ofte strafrede. “Hier was het een zwarte dag voor de democratie. Hier werden de democratie en de wil van het volk eens te meer ten grave gedragen.”

Hij richtte zich systematisch tot de ‘geachte collega’s en Joost Arents’, maar zijn toorn ging ook naar de andere partners in de meerderheid: Tania De Jonge (Open VLD), Katie Coppens en Veerle Cosyns (Samen), zelfs Michel Casteur hekelde hij in een harde, beeldrijke stijl.

De redenering, dat 60% niet voor Forza heeft gekozen, zoals Alain Triest (Open VLD) had voorgerekend, trok hij consequent door. “Dan heeft 73 % tegen de VLD gestemd; 77.6 % tegen het extreem-links verbond (SP.a-Groen, CD&V) en 91.6 % tegen de N-VA.”

En dan was het de beurt om enkele treffers midscheeps op Joost Arents te richten. “De man die de grootste politieke hold-up pleegde in de geschiedenis van onze stad door resoluut te kiezen voor het postje. Als mensen zich meer en meer afkeren van de politiek, mijnheer Arents, dan is het omwille van politici zoals u. Je bent een aantal jaren geleden als de eerste de beste opportunist op de kar van het succesverhaal N-VA gesprongen, met een ambitie die omgekeerd evenredig was aan je politiek gewicht.”

“Je had je eed nog niet afgelegd of je had al je toenmalige lijsttrekker Antoon Van Melkebeek ‘weg-verbonden’. En in de jaren, die erop volgden, ben je - zoals het een echte machtswellusteling past - op dat pad verdergegaan. Met als resultaat dat je van je 5 gemeentemandatarissen en 1 OCMW-raadslid, welgeteld nog 2 overhield: jezelf en je buikspreker Kurt Van Den Driessche. En als klap op de vuurpijl ben je als kapitein van een schip dat je zelf tot zinken bracht, ook nog eens als eerste van boord gesprongen, recht in de armen van de linkse coalitie, die je zo verachtte. Je moet het maar doen! Als ze ooit een straat naar jou vernoemen in onze stad, zal het een doodlopend steegje zijn.”

Absolute meerderheid

“Forza Ninove zal de ‘monstercoalitie’ blijven bekampen. Voor de vijfde keer op rij hebben we een mooie overwinning geboekt, op basis van een rechttoe-rechtaan-programma en met de steun van 40% van de Ninovieters. Ons volgende project is de absolute meerderheid. Dat is, bij leven en welzijn mijn persoonlijke ambitie voor de rest van mijn politieke carrière, zodat uiteindelijk recht zal geschieden. Die paar honderd stemmen die we daarvoor tekortkwamen hebben we al grotendeels verworven. Zelfs mensen, die niet voor Forza Ninove gekozen hebben, vinden dit circus een aanfluiting van alles met democratie te maken heeft. Met deze coalitie rijdt Ninove regelrecht de afgrond in.”

Hij kwam ook terug op de afgelaste nieuwjaarsreceptie. “Het zogenaamde veiligheidsrisico is natuurlijk een drogreden. Dit is compleet van de pot gerukt. De echte reden is dat jullie een groot deel van de Ninoofse inwoners niet onder ogen durven te komen, uit pure schaamte. Maar de Ninovieters hoeven hiervan niet de dupe te zijn. Op een nieuwjaarsreceptie moet niet aan politiek gedaan worden en het is dan ook jammer dat jullie breken met deze traditie. Als jullie het niet aankunnen, blijf dan zelf thuis. Maar zoveel moed hebben jullie blijkbaar niet.”

“Collega’s, mijnheer Arents, wij zullen met 15 gemeenteraadsleden en 4 leden in het BCSD een keiharde oppositie voeren tegen het linkse beleid, dat ons ook de komende zes jaar te wachten staat. En dit met opgeheven hoofd mijnheer Arents. Wij kunnen onze kiezers nog recht in de ogen kijken en zullen hen de komende zes jaar met vuur en passie vertegenwoordigen.”

Wij geven hierbij de integrale versie van zijn speech.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons