Ninove 28 Mar 2020 - 21u07
Clear Sky
12.57°C

Alain Triest (Open VLD): “Het stadsbestuur heeft te weinig positief gecommuniceerd.”

05 januari 2019

NINOVE – “Waar hebben wij de afgelopen jaren zo gefaald met het bestuur en het beleid in Ninove”, was voor fractieleider Alain Triest de hamvraag.

Volgens hem lag het niet aan de initiatieven, die het bestuur op diverse domeinen had genomen. Hij zag wel twee grote verklaringen. In eerste instantie: de toestroom van nieuwkomers, vooral vanuit de Brusselse rand, en de angst en onzekerheid, die deze bij de Ninovieters teweegbrengt. Een tweede verklaring is volgens hem te wijten aan te weinig ‘positieve communicatie’ vanuit het bestuur.

“We hebben de afgelopen jaren keihard gewerkt aan de toekomst en de leefbaarheid van onze stad. Wij hebben tal van projecten gerealiseerd. Terwijl Forza de voorbije jaren elke gelegenheid te baat nam om onze burgers angst in te boezemen, hebben wij nagelaten om dit te weerleggen en niet of nauwelijks gereageerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat bij vele Ninovieters een verkeerd beeld van de samenleving in onze stad is ontstaan.”

Dat Forza roept dat ze de democratische waarden niet respecteren is volgens Triest evenmin correct. “Wanneer Forza 40 % van de Ninoofse stemmen haalt, zijn er nog steeds 60 % van de Ninovieters die niet op hen hebben gestemd. Het zijn de vertegenwoordigers van deze 60 % die ervoor gekozen hebben om samen verder te werken aan de toekomst van ons Ninove.”

Hij bracht hulde aan Joost Arents, die volgens hem Ninove uit de onbestuurbaarheid heeft gehouden “Joost heeft niet alleen een zeer moeilijke beslissing genomen maar tevens een zeer moedige. En wees gerust: voor ons, en Samen met ons, ben je inderdaad de ‘held’ die de bestuurlijke impasse heeft doorbroken.”

De nieuwe meerderheid heeft het signaal van de burgers goed begrepen, aldus Triest. “Wij willen met dit bestuur niet alleen een investeringsbestuur zijn, maar ook een ‘doe-bestuur’. Het zal deze doe-aanpak zijn, die een deel van de bevolking zal doen inzien dat het bestuur werkt voor iedere burger van Ninove, met gelijke rechten maar ook met gelijke plichten, ongeacht rang of stand, afkomst of overtuiging.”

Wij geven hierbij de integrale versie van zijn speech.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons