Ninove 03 Apr 2020 - 11u02
Few Clouds
6.28°C

“Onze ambities moeten op alle domeinen hoger”

03 januari 2019
“Onze ambities moeten op alle domeinen hoger”

NINOVE – Voor de verzamelde lokale en nationale pers stelde de nieuwe meerderheid van Open VLD, Samen en een onafhankelijke haar startnota voor. Deze moet leiden tot een beleidsnota als leidraad voor de komende zes jaar.

“Ninove moet er in 2024 ander uitzien”, gaf burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) mee op het einde van de voorstelling. “Deze nieuwe coalitie zal een investeringsbestuur zijn. We doen dan ook een appel op de hogere overheden. Tegelijk nemen wij ook zelf onze verantwoordelijkheid: de schuldgraad mag stijgen.”

Even voordien hadden de burgemeester, de schepenen en de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) een kort overzicht gegeven van de plannen op de beleidsdomeinen waarvoor zijn (wellicht) bevoegd zullen zijn:

 • een modern bestuur van en voor de stad (Joost Arents – Onafh.),
 • inburgering en integratie (Veerle Cosyns – Samen),
 • een versterkte inzet op een integraal veiligheidsbeleid (Tania De Jonge),
 • een versterkt sociaal, welzijns- en armoedebeleid (Veerle Cosyns),
 • wijk- en dorpswerking als ankerpunt (Tania De Jonge),
 • een nieuwe visie op stadsontwikkeling (Katie Coppens – Samen),
 • mobiliteit in en rondom de stad (Wouter Vande Winkel – Samen),
 • een vereenvoudigd parkeerbeleid op maat (Alain Triest – Open VLD),
 • bestuurlijke vereenvoudiging (Katie Coppens),
 • een duurzame en een nette stad (Wouter Vande Winkel),
 • voetpaden, fietspaden, wegenaanleg en -vernieuwing (Wouter Vande Winkel),
 • een jeugdhuis en de toeristische dienst (Tanja De Jonge en Alain Triest),
 • economie en werk (Alain Triest),
 • een cultuurbeleid van en voor de stad (Henri Evenepoel – Open VLD),
 • onderwijs (Joost Arents),
 • dierenwelzijn (Katie Coppens),
 • sport en evenementen – carnaval (Marc Torrekens – Open VLD).

In deze opsomming misten we wel de bevoegdheid voor de stadsfinanciën.

“We maken werk van een strategisch pact voor Ninove, met een toekomstvisie op lange termijn" , besloot de burgemeester. “Tegelijk werken we aan een verbreding van en een aanvulling op deze startnota. De verkiezingsuitslag was voor ons wel degelijk een belangrijk signaal. Onze ambities moeten op alle domeinen hoger liggen.”

https://www.facebook.com/Ninofmedia/videos/1981424498593169/
 
https://www.facebook.com/Ninofmedia/videos/748364152188609/

 

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons