Ninove 03 Apr 2020 - 23u40
Scattered Clouds
6.81°C

Installatievergadering op 03 januari: de agenda

02 januari 2019
Installatievergadering op 03 januari: de agenda

NINOVE – In de hectiek van de afgelopen dagen zou een mens het wel eens dreigen te vergeten. Donderdag 03 januari 2019 heeft om 19.30 uur de installatie plaats van de nieuwe gemeenteraad. Deze installatiegemeenteraad verloopt volgens een vastgelegde procedure, bepaald door het decreet lokaal bestuur (DLB).

De huidige voorzitter van de gemeenteraad leidt de vergadering, tot de nieuwe voorzitter is aangesteld. In de beide gevallen zal dat Dirk Vanderpoorten (Open VLD) zijn.

Eerst nemen de verkozenen kennis van de geldigheid van de verkiezingen op 14 oktober. Normaal gesproken geldt dit ook voor de benoeming en de eedaflegging van de burgemeester. Deze heeft pas na de zitting plaats, zodat de huidige burgemeester, Tania De Jonge (Open VLD), in functie blijft tot zij zichzelf wettelijk kan opvolgen.

Daarna volgt de kennisneming van de afstand van mandaten. Bij Forza Ninove komt Sophie Tiebergijn als opvolgster in de plaats van de rechtstreeks verkozen Jürgen De Schrijver. Bij Open VLD zien verkozene Gina Fonteyn en eerste opvolger André Van Den Steen af van hun mandaat ten voordele van Stijn Vander Elst. Bij Samen zou Anja Beeckman na drie jaar plaats maken voor opvolger Stijn Vermassen.

De volgende stap is het onderzoek van de ‘geloofsbrieven’ van de verkozen gemeenteraadsleden. In mensentaal: voldoen alle verkozenen of hun plaatsvervangers aan alle wettelijke criteria om te kunnen zetelen?

Na deze stap gebeurt de eedaflegging van de verkozen gemeenteraadsleden in handen van de burgemeester. Dat doen zij door de formule uit te spreken: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."  Daarop volgen de bepaling van de rangorde van de gemeenteraadsleden en de fractievorming in de gemeenteraad.

De verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad en van de schepenen gebeurt op basis van een gezamenlijke voordrachtakte. Deze vereist een dubbele meerderheid: van de eigen lijst, waarop men is verkozen, en tegelijk ook van de 33 gemeenteraadsleden. Hierop heeft de eedaflegging plaats van de schepenen: krachtens het DLB heeft Ninove recht op maximaal 6 schepenen (gemeente tussen de 30.000 en de 49.999 inwoners).

Raad voor maatschappelijk welzijn

Nieuw: de gemeenteraadsleden zijn ook allen tegelijk lid van de raad voor maatschappelijke welzijn (RMW). De burgemeester is voorzitter van die raad. Het vast bureau bestaat uit de schepenen.

Daarna gebeurt de verkiezing van de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). Dat zal volgens afspraak Veerle Cosyns (Samen) zijn. Zij is geen schepen, maar wordt wel toegevoegd aan het collega van burgemeester en schepenen. De 8 leden van het BCSD zijn verdeeld volgens de uitslag van de verkiezingen op 14 oktober: 4 voor Forza en telkens 2 voor Open VLD en Samen.

Hieronder geven wij ook nog enkele overzichtsdia’s met de namen van de verkozenen volgens de informatie waarover we bij het verschijnen van dit artikel beschikken.

Bron: DLB of decreet lokaal bestuur.

Info: live verslag van de installatievergadering via www.facebook.com/Ninofmedia/.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons