Ninove 10 Apr 2020 - 09u22
Clear Sky
8.89°C

Kurt Van Den Driessche en Marc Ost nemen ontslag uit N-VA

28 december 2018
Kurt Van Den Driessche en Marc Ost nemen ontslag uit N-VA

NINOVE – Het bestuur van N-VA Ninove besliste donderdagavond 27 december dat Joost Arents niet langer lid kan zijn, gezien zijn akkoord met Open VLD en Samen. Kurt Van Den Driessche en partijsecretaris Marc Ost namen nadien ontslag. “De partij wenste niet mee te gaan in het verhaal van Joost Arents, waar onze secretaris en ikzelf aan hebben meegeschreven”, aldus Kurt Van Den Driessche.

“Joost, Marc en ik hebben een keuze gemaakt. Ik ben er trouwens nog steeds van overtuigd dat dit het enige juiste was, gezien de nakende onbestuurbaarheid van de stad. Een ander ernstig alternatief bestaat mijns inziens niet. Wij hebben, weliswaar zonder mandaat van ons bestuur, onderhandeld. Onze doelstelling: het programma van de N-VA maximaal in het bestuursakkoord laten opnemen. Ik meen dat wij daarin zijn geslaagd.”

Dit is en blijft voor Van Den Driessche de bestaansreden van een politieke partij. “Niet deelnemen aan de meerderheid om deel te nemen, maar deelnemen om een programma te realiseren. Dit zal de komende dagen alvast worden aangetoond in de startnota, nadien in de beleidsnota en later als uitvoering van de gemaakte afspraken binnen de coalitie.”

Keuze

Het N-VA-bestuur was donderdagavond voor de keuze gesteld. “Ofwel blijven kiezen voor de oppositie, zoals binnen het bestuur was afgesproken. Of toch meegaan voor deelname aan de meerderheid zoals door ons onderhandeld en in tegenstelling tot eerder genomen beslissingen. Als je dan vaststelt dat het bestuur jouw principiële visie niet draagt, dan is het niet meer verdedigbaar om deel te blijven uitmaken van dat bestuur waar je het principieel mee oneens bent.”

“Na 11 jaar deel te hebben uitgemaakt van het bestuur, na begonnen te zijn op een moment dat N-VA Ninove hooguit enkele tientallen stemmen haalde, na 6 jaar werk in de oppositie ten dienste van het algemeen belang, valt het wel zwaar om dit te moeten beslissen. Maar een ontslag uit het bestuur leek me de beste keuze voor iedereen, zodat de rust kan weerkeren. Ten slotte kom ik ook ten vroegste binnen 3 jaar terug in beeld als eerste opvolger van Joost Arents. Tot dan kan er dus nog veel gebeuren en zien we welke raad de tijd heeft gebracht.”

Secretaris Marc Ost sluit zich hierbij aan. “Ook ik heb gisterenavond mijn ontslag uit het bestuur aangeboden. Het was de logische gevolgtrekking nadat we het afdelingsbestuur niet hebben kunnen overtuigen mee te stappen in het door ons onderhandelde akkoord. Wij hebben inderdaad bewust een fout gemaakt om niet vooraf een onderhandelingsmandaat te vragen aan ons bestuur en ik aanvaard dan ook de kritiek van ons bestuur.”

“De tijd was te kort om een onderhandelingsmandaat bespreekbaar te maken in ons bestuur. De geheime stemming ging de oplossing voor de politieke impasse volgens mij zeker niet dichterbij brengen. Ik sta ook achter de inhoud van het akkoord, dat volgens ons haalbaar is en een kentering in Ninove kan teweegbrengen als het loyaal en volledig wordt uitgevoerd.”

MLI

Foto's - Jacques De Kegel

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons