Ninove 06 Apr 2020 - 15u00
Clear Sky
17.74°C

‘Kerstcoalitie’ is rond met verdeling schepenambten

27 december 2018
‘Kerstcoalitie’ is rond met verdeling schepenambten

NINOVE – De coalitiepartners hebben de namen gekleefd op de toekomstige ambten van o.a. de schepenen. De bevoegdheden zijn nog niet duidelijk afgebakend.

De Open VLD levert met Tania De Jonge opnieuw de burgemeester. Dirk Vanderpoorten blijft voorzitter van de gemeenteraad. Marc Torrekens, Henri Evenepoel en Michel Casteur worden schepen. Die laatste zou na een jaar de plaats ruimen voor huidig uittredend schepen Alain Triest.

De lijst Samen heeft twee schepenambten: Katie Coppens en Wouter Vande Winkel. Veerle Cosyns zou voorzitter worden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD), toegevoegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Joost Arents tenslotte vult voor N-VA het zesde schepenambt in. Daar zou een overeenkomst bestaan dat hij na drie jaar zijn ambt zou overdragen aan Kurt Van De Driessche.

Over de concrete invulling van de diverse schepenambten is officieel nog niets gekend. Tegen 3 januari 2019 moet daarover duidelijkheid zijn, aangezien dan de voordracht van de schepenen plaats heeft tijdens de installatievergadering.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons