Ninove 01 Apr 2020 - 07u49
Clear Sky
6.1°C

Gemeentebelastingen 2019 blijven op zelfde niveau

26 december 2018
Gemeentebelastingen 2019 blijven op zelfde niveau

NINOVE – Tijdens de laatste zitting van deze legislatuur op 13 december zijn de gemeentebelastingen en budgetten voor 2019 besproken. Er zaten geen noemenswaardige wijzigingen in. De raadsleden keurden ze goed, meestal meerderheid tegen minderheid.

De stad heft een contante belasting op het afleveren van diverse administratieve stukken, gaande van identiteitskaarten tot slachtbewijzen.

Voor het aanslagjaar 2019 blijft de aanvullende personenbelasting 7,5 %.

De opcentiemen op de onroerende voorheffing veranderen evenmin voor het aanslagjaar 2019: 866.

Ook de contante belasting van € 186,00 op de begraving van stoffelijke overschotten en as na crematie, de uitstrooiing van as na crematie en de bewaring in een columbarium van as na crematie is hernieuwd.

Het budget voor 2019 zit binnen het meerjarenplan. “Er is een dubbel financieel evenwicht”, aldus financieschepen Paul De Schepper (Samen). “De kasbalans bedraagt € 292.376,00 en de autofinanciering € 479.913,00. Voor 2019 staan vier prioriteiten centraal: de ontwikkeling van het bedrijventerrein Doorn Noord, de herontwikkeling van de OCMW-site, de centralisatie van de politiediensten in het nieuwe commissariaat en het ontwerp voor het Sociaal Huis.”

De kasbalans 2019 voor het OCMW bedraagt € 3.640.734,00.

Al deze punten keurde de raad goed, meerderheid tegen oppositie. Dat gold ook voor het prijssubsidiereglement van de sportinfrastructuur AGB Ninove.

Unanimiteit was er wel over de vernieuwing van de zogenaamde combitaks van € 100. Deze geldt voor het vervoer van personen wegens openbare dronkenschap, wanorde of als ze een schandaal of een gevaar veroorzaken. Ook voor een bestuurlijke aanhouding moet je dit bedrag per rit ophoesten.

De raad nam kennis van de exploitatiebijdrage en de investeringsbijdrage voor de kerkfabrieken (kerkbesturen) van respectievelijk € 278.992,92 en € 317.222,00.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons