Ninove 06 Apr 2020 - 14u00
Clear Sky
17.74°C

Open VLD neemt geen initiatief meer om bestuursmeerderheid te vormen

17 december 2018
Open VLD neemt geen initiatief meer om bestuursmeerderheid te vormen

NINOVE – Open VLD nam het initiatief om een coalitie te vormen maar slaagde er niet in met Samen en N-VA tot een bestuursmeerderheid te komen.

Burgemeester Tania De Jonge: “Als lijsttrekker van Open VLD, de tweede grootste partij, verzonden we donderdag 6 december een uitnodiging naar N-VA en Samen om in overleg te gaan. Daarin vroegen wij of ze bereid waren tot een gesprek. We vroegen ook hoe zij staan tegenover verschillende belangrijke beleidsthema’s en welke projecten zij in de komende legislatuur absoluut willen gerealiseerd zien.”

“Open VLD had een startnota uitgewerkt die als basis kon dienen voor de start van onderhandelingen”, aldus nog de burgemeester. “De prioriteit daarvan was werken aan een sterk inhoudelijk akkoord, eerder dan het te hebben over de verdeling van mandaten. Samen was bereid om te komen luisteren naar een verkennend gesprek. De N-VA liet na een bespreking op haar partijbestuur weten niet in te gaan op de uitnodiging en te blijven kiezen voor de oppositie.”

Na een overleg kwamen Samen en de Open VLD tot de conclusie dat het daardoor onmogelijk was om een stabiele coalitie op de been te brengen. Open VLD heeft daarbij besloten geen verdere stappen meer te ondernemen.

“Wij hopen alvast dat onze inwoners niet het slachtoffer worden van de politieke impasse waarin onze stad is terecht gekomen. We hopen ook dat er alsnog een stabiel bestuur zal ontstaan voor het uitbouwen van een positief toekomstproject voor onze mooie stad. Open VLD zal alvast haar constructieve bijdrage leveren in het belang van onze inwoners. We wensen de nieuwe ploeg ook alle succes toe in het besturen van onze stad.”

Tania De Jonge besluit: “Het was een eer burgemeester te mogen zijn van onze prachtige stad ! Nu ga ik op zoek naar nieuwe uitdagingen, ik blijf burgemeester tot de nieuwe burgemeester is aangesteld.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons