Ninove 10 Apr 2020 - 06u09
Clear Sky
8.89°C

Zetelverdeling Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is gekend

15 december 2018
Zetelverdeling Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is gekend

NINOVE – De zetelverdeling van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) vanaf 1 januari 2019 is gekend. Er bestaat dan geen aparte OCMW-raad meer. De 33 gemeenteraadsleden zijn automatisch OCMW-raadsleden. Zij stellen de 8 leden van het BCSD aan.

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is bevoegd voor de behandeling van individuele OCMW-dossiers buiten de politieke invloedssfeer en het bekrachtigen van dringende steun. Het geeft advies aan de raad voor maatschappelijk welzijn in verband met het sociaal beleid van het OCMW.

Het totaal aantal leden van het BCSD is afhankelijk van de grootte van de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad). Voor Ninove telt het BCSD 8 leden (exclusief de voorzitter) omdat de OCMW-raad/gemeenteraad 33 leden heeft.

Het aantal leden in het BCSD per partij staat in verhouding tot het aantal zetels dat elke partij heeft binnen de OCMW-raad/gemeenteraad.

Uit goede bron vernamen we dat vooraf nog gepoogd is een lijstenverbinding tot stand te brengen tussen VLD en N-VA. Maar deze is niet doorgegaan.

Zetelverdeling BCSD vanaf 1/1/2019

Partij Aantal gemeenteraadsleden Aantal leden BCSD
Forza 15 4
Open VLD 9 2
Samen 7 2
N-VA 2 0
Totaal 33 8

De aanstelling van de leden van het BCSD gebeurt tijdens de eerste vergadering van de gemeenteraad/OCMW-raad, op 3 januari 2019.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons