Ninove 26 May 2020 - 16u17
Overcast Clouds
23.84°C

De moeilijke Ninoofse coalitievorming: een stand van zaken

04 december 2018
De moeilijke Ninoofse coalitievorming: een stand van zaken

NINOVE – Nog een goede maand en dan komt op 03 januari 2019 de eerste gemeenteraad samen voor de installatievergadering. Er is alsnog geen coalitie op de been en het ziet er niet naar uit dat dit snel zal gebeuren. Wij sprokkelden een aantal betekenisvolle uitspraken samen van de verschillende kopstukken. Een stand van zaken dus van wat sterk begint te lijken op een processie van Echternach.

“Ik werk in alle stilte aan de opdracht van de kiezer en heb goede hoop om in januari met een nieuw gemeentebestuur te komen”, aldus Guy D’Haezeleer (Forza Ninove). ”Ik praat met heel veel mensen uit de gemeenteraad, ik ken heel veel mensen persoonlijk. Ik gebruik de communicatiemiddelen, die mij ter beschikking staan om contacten te leggen en om vorderingen te maken. Heel veel gemeenteraadsleden staan onder druk van de nationale partij, bijvoorbeeld bij de Open VLD.”

“Ik herhaal mijn oproep tot de rechtse democraten. Democratie betekent rekening houden met de uitslag. Zes jaar terug was er drie uur na de uitslag als een anti-Forzacoalitie. Nadien ging het over de inhoud en is er zes jaar ruzie gemaakt.”

Tot op vandaag heeft hij nog geen meerderheids- en bestuurscoalitie. “Ik bestuur liefst met een volwaardig bestuur. Een minderheidsbestuur zal enkel bij de hoogste nood gebeuren. Indien er op 03 januari 2019 geen meerderheid is, zien wij dan half januari als de samenstelling gebeurt bij geheime stemming. Ik hoop op zoveel mogelijk steun en een comfortabele meerderheid.”

Open VLD

Voorzitter Yves Evenepoel (Open VLD) gaf deze week aan eerstdaags gesprekken op te starten, “zowel met SAMEN als met N-VA, om te proberen een meerderheid op de been te brengen.” De ziekenhuisopname van burgemeester Tania De Jonge zal dit proces wellicht vertragen.

Toch blijft het een moeilijk klus. “Het is een feit dat de andere partijen hebben aangegeven te kiezen voor de oppositie. We zijn er echter van overtuigd dat zij – gelet op de huidige situatie – wellicht hun verantwoordelijkheid willen nemen. Wij hebben een startnota voorbereid met punten van alle partijen, ook van Forza. Er is trouwens veel van het Forza-programma weer te vinden bij alle andere democratische partijen, maar dan wel in een humanere bewoording.”

SAMEN

Volgens Veerle Cosyns (SAMEN) heeft Guy D’Haeseleer totnogtoe onvoldoende inspanningen geleverd om een bestuur te vormen. “Dat doe je op basis van vertrouwen en hij heeft zelfs de afgelopen weken nog heel wat collega’s geschoffeerd. Bij mijn weten heeft D’Haeseleer ook nog geen onderhandelingsnota bezorgd aan diegenen met wie hij wil praten. De bal blijft dus voor ons in zijn kamp liggen.”

Ook van de Open VLD heeft SAMEN nog geen uitnodiging ontvangen. “Maar onze voorkeur blijft om in de oppositie te gaan, een keuze die is genomen in overleg met onze verkozenen, onze kandidaten en onze achterban. We zijn altijd bereid om te luisteren, maar onze achterban is alleen te overtuigen als er duidelijke keuzes gemaakt worden.”

Volgens Cosyns zijn er maar twee keuzes mogelijk: “Ofwel een bestuur met Forza op basis van uitsluiting, ofwel een bestuur zonder Forza met een duidelijke keuze voor betrokkenheid en solidariteit. Ook dat maakt een alternatieve keuze niet vanzelfsprekend.”

N-VA

“Momenteel kiezen wij nog altijd voor de oppositie”, zegt Joost Arents (N-VA). “Er is immers nog niets concreet. Volgende week zitten wij samen met het voltallig bestuur; alles zal gebeuren via een bestuursbeslissing. Daar zal wellicht ook een afvaardiging van N-VA nationaal aanwezig zijn om ons te helpen in deze unieke situatie. Welke zijn de mogelijke beslissingen en hoe kunnen wij correct reageren?”

Maar op 3 januari 2019 zal er volgens hem wellicht nog geen voordracht zijn. “Tenzij Open VLD en SAMEN iets bereiken. Maar wat zullen de eisen van SAMEN zijn? Dat is mijn bezorgdheid. We gaan zeker niet in zee als SAMEN geen grote afstand neemt van eerder ingenomen standpunten. Wij blijven afwachten en zien of er iets concreet komt.”

“Ja, Guy D’Haeseleer heeft ons gecontacteerd, maar het blijft zeer moeilijk. Ik wil niet als eerste het cordon doorbreken. Al heeft het volk zich duidelijk uitgesproken. En dus zal er na 3 januari een gemeenteraad komen met geheime stemming en dan is alles mogelijk. Het is hoedanook een uniek situatie. We hebben daaromtrent nog heel veel vragen, maar nog geen antwoorden. We houden dus onze positie aan, tenzij het over heel concrete dingen gaat, waarin wij ons kunnen vinden. Maar nogmaals, wij zijn niet aan zet. We willen enkel de juiste beslissingen nemen in het belang van de Ninovieter."

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons