Ninove 28 Feb 2020 - 12u51
Scattered Clouds
1.91°C

Tania De Jonge: “Een nuchtere analyse van de verkiezingen”

20 oktober 2018
Tania De Jonge: “Een nuchtere analyse van de verkiezingen”

NINOVE – Een kleine week na de verkiezingen geeft burgemeester Tania De Jonge haar persoonlijke analyse. “Ook al wint onze liberale partij en heb ik een mooi aantal stemmen behaald. Met zo’n resultaat moet je in de spiegel kijken en grondig evalueren wat fout liep. Niet op anderen steken, maar naar jezelf kijken.”

“Onze partij is niet afgestraft maar het beleid wel”, aldus de Tania De Jonge. “Wij maken daar deel van uit en zijn bijgevolg onrechtstreeks meegetrokken in het ‘verliezersbad’.”

Ze erkent dat deze verkiezingsuitslag een belangrijk signaal is waarmee men moet rekening houden. Volgens haar liggen vier oorzaken aan de basis van het Forza-succes. We geven de belangrijkste elementen uit haar lange analyse.

Strategie

“Forza voerde een uitstekende strategie om kiezers te overtuigen. De doodsteek voor ons beleid was de laatste folder over het ‘pamperbeleid en de melk en honing’. Geen inwoner die dit pikt en vooral niet de mensen waar men met twee gaat werken en moeten sparen om studies, het lidgeld van de voetbalclub of een daguitstap naar Walibi te kunnen betalen.”

De folder belandde op woensdag en donderdag voorafgaand aan de verkiezingen in de brievenbus. Een poging tot wederwoord door de OCMW raadsleden van Open VLD is nauwelijks nog gelezen.

“Het budget voor de sociale integratie, de fameuze melk en honing waarover men spreekt, is een integrale subsidie van Vlaanderen. Wat met dit potje geld gebeurt: daarover heeft de afgevaardigde van Forza Ninove in het sociaal comité mee beslist, inclusief de toekenning van de leeflonen. Dat geld kan en mag je niet dichthouden, het is onderworpen aan de richtlijnen van een koninklijk besluit in het kader van armoedebestrijding en sociale economie. Het is een budget dat van Vlaanderen kom en niet van Ninove.”

Het zou behoorlijk fout zijn als stad om deze middelen niet te aanvaarden, aldus de burgemeester. “En neen hoor, wij spelen geen sinterklaas of kerstman. Dit budget wordt toegekend via de kansenpas, schoolpassen, uitpassen en culturele participatie. Wij volgen de richtlijnen die ons decretaal zijn opgelegd, ook de fractieafgevaardigde van Forza in het comité waar dit is goedgekeurd. Dit is trouwens niet alleen voor mensen met een migratieachtergrond, dit is ook voor onze Ninovieters die in armoede leven.”

De diversiteit is er en je moet er volgens haar mee omgaan. "Het pensioen van mensen, die heel hun leven hebben gewerkt, zorgt voor veel frustraties, ook al is het een federale materie. Ik heb begrip voor die frustraties maar het toekennen van leeflonen aan die ‘anderen', is ook onderworpen aan decretale regels waaraan Forza zich ook zal moeten houden.”

Zij stelt voor om misbruiken aan te pakken via de cel sociale fraude.

Onveiligheidsgevoel

“Elk incident is aangegrepen om mensen bang te maken. Ondanks de inspanningen op het vlak van veiligheid is het onveiligheidsgevoel bij onze inwoners zeker niet gedaald. Dat gevoel van mensen speelt ons parten: we moeten blijven inzetten op veiligheid als één van de belangrijkste thema’s. We moeten beter en meer communiceren over onze integratie en inburgering. De mensen weten niet wat we doen op dat vlak, maar het liberaal verhaal van 1 op 1 begeleiding moeten we blijven doen (zie de stad Mechelen).”

Parkeerbeleid

“De enorme frustraties bij onze inwoners over het parkeerbeleid, de omleidingen, de plotse onderbreking van straten of doorgangen. Allemaal redenen waarom men ‘het beu is’ en kiest voor verandering. Hoeveel parkeerboetes verschenen er niet op Facebook met een beaming van Forza, vooral om aan te geven dat dit de schuld is van de meerderheid?”

Tania De Jonge geeft een voorbeeld. “Hoeveel keer is deze meerderheid niet verweten de oorzaak te zijn van de vele files. Een ongeval in Erpe-Mere, een omleiding voor Brussel via Wetteren en Ninove en tegelijkertijd het afsluiten van een as naar de binnenstad omdat Eandis de lampen vervangt. Machteloosheid ten top en niet meer recht te trekken. Elkeen die toen in de file stond ergerde zich mateloos en ja hoor, wij waren de schuldige.”

Wat doe je hieraan? “Wij willen alvast een 5-tal digitale borden aankopen om dit onmiddellijk te kunnen melden en een communicatieambtenaar specifiek voor mobiliteit en openbare werken. Het parkeerbeleid moeten we opnieuw zelf in handen nemen, desnoods via een publiek verzelfstandigd agentschap, met een uitbreiding van de shop en go en een uitbreiding van parkeerplaatsen in de binnenstad.”

De moskee

Deze ligt heel zwaar op de maag van de Ninovieter, dat weet zij. “Vandaag nog moest ik aanhoren dat de komst van de moskee ons heel veel stemmen heeft gekost. Tja, niet te begrijpen natuurlijk maar één ding is duidelijk: het eenzijdige moskeeverhaal is geloofd en het tegenwoord is nauwelijks of niet gelezen. Ik doe zelfs geen inspanning meer om me hierin te verdedigen: too little, too late.”

Forza blijft Vlaams belang

Forza blijft voor de burgemeester Vlaams Belang. “Mensen vragen zich af waarom wij niet praten met Forza. Voor eens en voor altijd: het is Vlaams Belang. In 2015, toen het Vlaams Belang in een dipje zat, deed Forza met veel toeters en bellen afstand van de ideologie van het Vlaams Belang. Op dat ogenblik vond ik dit een nobel gebaar. Dan verwacht je ook dat de grote leider van Forza een stap opzij zou zetten in het Vlaams parlement. Niets is minder waar; dan ben je en blijf je een Vlaams Belanger van het eerste uur. Hij kon beslissen om als onafhankelijke te zetelen. Maar neen, alle mandaten in Brussel zijn Vlaams belang mandaten.”

Ze zegt niet te willen samenwerken met extremisten en geeft van dit laatste een voorbeeld. “Het meest wansmakelijke was de veelzeggende post van 24 mei 2017 van nummer 3 op de Forzalijst. Daar stelt de ene de vraag: ‘Heeft iemand enig idee hoe we de immigratie kunnen indammen?’. Daaronder komt dan een foto van Hitler. Daar draait mijn maag van ondersteboven en daar wordt zelfs niets mee gedaan. Vermoedelijk een toekomstige schepen. Forza, voor ons Open VLD, neen bedankt!"

Tania De Jonge eindigt echter positief. “De Open VLD werkt verder aan de toekomst van onze partij en onze hele sterke jeugd. Wij moeten hen klaarstomen voor de toekomst en zullen hen ondersteunen. Nu neem ik even rust, even genieten van mijn familie, mijn vrienden. Ik blijf me inzetten voor onze stad en haar inwoners tot 31 december 2018. Nadien zal ik me hard inzetten om met ons team, onze programmapunten waar te maken; waarschijnlijk vanop de oppositiebanken, maar met evenveel passie en daadkracht.”

De volledige analyse kun je lezen op de Facebookpagina van Tania De Jonge.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons