Ninove 28 Mar 2020 - 21u11
Clear Sky
12.57°C

Grondwettelijk Hof laat discriminatie in financiering van Vlaamse gemeenten bestaan, maar geeft wel waarschuwing

08 oktober 2018
Grondwettelijk Hof laat discriminatie in financiering van Vlaamse gemeenten bestaan, maar geeft wel waarschuwing

NINOVE/GERAARDSBERGEN –Op initiatief van Guido De Padt trokken 20 Vlaamse steden en gemeenten in 2017 naar het Grondwettelijk Hof. Ze tekenden beroep aan tegen twee decreten van december 2016 over de verdeling van de Vlaamse subsidies tussen de Vlaamse gemeenten. Het Hof verwierp hun beroep, maar gaf de decreetgever wel een waarschuwing.

De verzoekende gemeenten (waaronder Geraardsbergen, Ninove en Denderleeuw) verzetten zich tegen de systematische bevoordeling van 34 centrumsteden en 10 kustgemeenten bij de verdeling van de Vlaamse middelen. De bevoorrechte gemeenten zoals Gent (€ 1.257), Antwerpen (€ 1.233) en Aalst (€ 420 euro) ontvangen bijvoorbeeld een beduidend hoger jaarlijks bedrag per inwoner dan de niet bevoorrechte gemeenten zoals Geraardsbergen (€ 246) en Ninove (€ 215). Recente studies in opdracht van de Vlaamse overheid tonen aan dat de gehanteerde verdelingswijze achterhaald is en niet berust op actuele objectieve maatstaven.

In twee arresten van 4 oktober 2018 verwerpt het Grondwettelijk Hof de vernietigingsberoepen. De gemeenten tonen onvoldoende aan dat de financieringsbehoeften gewijzigd zijn ten opzichte van het bestaande financieringsmechanisme van midden de jaren ‘90.

Het Grondwettelijk Hof gaat hiermee in tegen de grondwettigheidskritieken die de Afdeling Wetgeving van de Raad van State eerder formuleerde. Volgens het Hof moet de decreetgever bij een toekomstige verdeling van financiële middelen wel rekening houden met de geactualiseerde gegevens. De verzoekende gemeenten blijven ijveren voor een verregaande vorm van solidariteit tussen alle steden en gemeenten op basis van actuele en objectieve criteria.

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons