Ninove 07 Apr 2020 - 00u41
Clear Sky
17.74°C

“Ik hield wel degelijk zeer ernstig rekening met de inspraak van de buurtbewoners”

25 augustus 2018
“Ik hield wel degelijk zeer ernstig rekening met de inspraak van de buurtbewoners”

OUTER – Schepen van Openbare Werken Henry Evenepoel (Open VLD) betreurt de démarche van raadslid Kurt Van Den Driessche (N-VA) in verband met de heraanleg van het kerkplein in Outer. “Hij neemt klakkeloos de kritiek van een omwonende over en schildert mij af als iemand, die in dit dossier helemaal geen rekening houdt met de opmerkingen die op een infoavond zijn gegeven en evenmin met de petitie.”

De aanleiding voor deze kleine rel is een artikel in Het Laatste Nieuws. Schepen Evenepoel: “Daarin heb ik niemand willen aanwijzen of beschuldigen. Ik had het over ‘iemand’ en nam het woord buurtbewoonster zelfs niet in de mond.”

Al jarenlang zijn er klachten over de schots en scheef liggende kasseien van het kerkplein. “Ook het kermiscomité is vragende partij voor een heraanleg. Dit was voor het huidig bestuur de hoofdreden voor de herinrichting van het plein: de oude kasseien eruit en een nieuw plein aanleggen. Dat moet passen bij de omgeving van de beschermde St-Amanduskerk en tegelijk het nodige comfort bieden. Deze plannen zijn opgemaakt in overleg met het Agentschap Erfgoed Vlaanderen. Het aangestelde studiebureau lichtte deze toe op een infoavond in december 2017.”

Aanpassingen

Snel na de infoavond gaf de schepen gevolg aan een deel van de terechte vragen en opmerkingen:

  • een fietsenstalling op het plein is geschrapt;
  • een publiciteitszuil komt er niet en krijgt een nieuw plaatsje elders in Outer;
  • parkeerplaatsen zijn opgeschoven om een betere circulatie voor vrachtwagens mogelijk te maken;
  • de voetgangerszone krijgt dezelfde grijze granietennatuursteenkeien als in de circulatiezone van het verkeer omwille van de meer uniforme aanblik van het terrein.

Nadien volgden een petitie en een vraag van de erfgoedraad Ninove. “Ook op dat vlak zijn de plannen bijgestuurd. In plaats van de voorziene Amsterdammers wordt het afbrokkelende lage muurtje afgebroken en terug opgemetseld in authentieke vlamovenbaksteen. Daarmee hield ik zeer ernstig rekening met de inspraak van de buurtbewoners. Wie hiervan niet overtuigd is, mag het dossier gerust komen inkijken op de dienst.”

“We geven wel geen gevolg aan de vraag om ofwel de oude kasseien te herleggen of nieuwe vierkante kasseien/platines in ‘gres’ te gebruiken. Die oude kasseien zullen nooit het gevraagde comfort bieden. Het voorgestelde alternatief is gewoon niet geschikt voor het openbaar domein en het intensiever verkeer. Op die parkeerzone voeren jaarlijks meermaals kermisattracties, podiumwagens en carnavalswagens maneuvers uit.”

Beroep

De vertraging van dit project blijft de schepen jammer vinden. “In de eerste plaats voor de bewoners van Outer en de organisaties, die met activiteiten op het plein een positieve bijdrage leveren aan het dorpsleven. Ik vind het zwaar overdreven dat men mij intimidatie verwijt: bijna elke infoavond besluit ik met te zeggen dat er voor het voorgestelde project een omgevingsvergunningsprocedure volgt met openbaar onderzoek. Daarbij heeft iedereen te kans om opmerkingen te formuleren. In het bewuste artikel van Het Laatste Nieuws zeg ik nog uitdrukkelijk dat iedereen het recht heeft om in beroep te gaan.”

Precies omdat de schepen in dit dossier de kans op een beroep redelijk reëel achtte, gaf hij zijn dienst de opdracht om te wachten met de aanbestedingsprocedure. “Ik denk dat dit een daad van goed bestuur is. Als N-VA’er moet de heer Van Den Driessche te rade gaan bij zijn partijvoorzitter Bart De Wever. De burgemeester van Antwerpen zit dezer dagen diep in de problemen met de grootste werf van Antwerpen. Deze lag een aantal maanden stil door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Hij heeft dit bouwproject met ondergrondse parking laten opstarten vóór alle nodige vergunningen bekomen waren en procedures nog lopende waren. Ik volg dit dossier al maanden vanop enige afstand. Dit heeft mij er mede toe aangezet om in het veel kleinschaliger Outers dossier te wachten met de aanbesteding.”

Materiële fout

Tenslotte zou de omgevingsvergunningsaanvraag op een verkeerde eigendom slaan. “Sinds maart 2018 moeten we in Vlaanderen alle aanvragen digitaal indienen. De ontwerper bereidt alles voor, geeft digitaal in en ondertekent in het digitale omgevingsloket. Nadien opent mijn dienst het omgevingsloket opnieuw en onderteken ik dit op mijn beurt digitaal. Dit totaal gebruiksonvriendelijk omgevingsloket is in deze beginfase zeker geen cadeau voor de meeste ambtenaren en ontwerpers; iedereen moet zijn weg nog zoeken in het digitale kluwen. De uitleg die de ontwerper mij inmiddels gaf, is zeer plausibel en ik verwijt hem in deze niets. We moeten nog overleggen of we dit dossier laten doorgaan en we de materiële vergissing rechtzetten in de vergunning zelf. In het andere geval moeten we het openbaar onderzoek herdoen.”

Zie ook artikel elders op de site: Kerkplein Outer: “Inspraak of intimidatie?

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons