Ninove 31 Mar 2020 - 02u19
Few Clouds
8.19°C

Ninove-Welzijn blijft hoop koesteren

19 juli 2018
Ninove-Welzijn blijft hoop koesteren

NINOVE – Directeur Leentje Cornelis en voorzitter van de raad van bestuur van Ninove Welzijn Stijn Vermassen reageren op de afgesprongen fusieplannen met Volkswelzijn Dendermonde.

Sinds eind 2017 werken de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) Ninove-Welzijn en Volkswelzijn Dendermonde intensief samen om te fuseren. De Vlaamse regering legde een minimale schaalgrootte van 1.000 woningen op. Ninove-Welzijn kan dit aantal onmogelijk bereiken binnen de voorgestelde timing van de Vlaamse overheid.

Leentje Cornelis, directeur Ninove Welzijn: “Er zijn een aantal redenen voor de fusiebesprekingen tussen de beide maatschappijen. Ze lijken sterk op elkaar op het vlak van werkorganisatie en procedures en hebben dezelfde aandeelhoudersstructuur. Ze zijn hoofdzakelijk in hun thuisstad actief en werken al jaren constructief samen in het kader van de groepering van de kleine sociale huisvestingsmaatschappijen. Bovendien klikte het tussen de beide voorzitters en directeurs en is er een goede verstandhouding tussen het personeel van beide maatschappijen. Daardoor realiseerden wij vlot gezamenlijke projecten. Sinds april lag er een fusievoorstel op de tafel; in de beide raden van bestuur is dit verschillende keren besproken en principieel goedgekeurd. Dit gebeurde op basis van gelijkwaardigheid tussen de twee partners: er is over gewaakt om tot een evenwichtige constructie te komen. Alle gevoeligheden zijn met zorg behandeld en de loyale houding van Volkswelzijn als grootste partner honoreerde de belangen van Ninove-Welzijn.”

Politieke spelletjes

Stijn Vermassen, voorzitter Ninove welzijn: “Aanhoudende politieke spelletjes in Ninove ondermijnden het vertrouwen in Dendermonde. Het uitstel op de gemeenteraad van 17 juli was voor hen de druppel te veel. Daardoor hebben zij eenzijdig beslist de fusie stop te zetten; ik betreur die beslissing. Voor onze huurders en onze medewerkers was een samenwerking tussen beide maatschappijen de beste optie, gelet op de grote gelijkenissen tussen beide maatschappijen. Vanuit Ninove-Welzijn blijft er een uitgestoken hand naar onze collega’s uit Dendermonde.”

Er zijn financiële gevolgen voor Ninove-Welzijn. “Wij dreigen te moeten opdraaien voor de reeds gemaakte kosten in het kader van de geplande fusie. Als de fusie concreet zou zijn uitgevoerd, zou de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) deze hebben gesubsidieerd. Nu zal Ninove-Welzijn daar niet kunnen op rekenen. Deze kosten kunnen al snel oplopen tot € 80.000; geld dat wij hadden kunnen besteden aan de verdere renovatie van de woningen.”

Zie ook 'Fusievoorstel Ninove-Welzijn verdeelt de meerderheid' en 'Vertrouwensbreuk nekt fusie Ninove Welzijn en Volkswelzijn'

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons