Ninove 02 Apr 2020 - 19u35
Broken Clouds
10.09°C

“Alle Ninovieters zijn mede-eigenaar van Klateringen en verlangen terecht veel”

14 juli 2018
“Alle Ninovieters zijn mede-eigenaar van Klateringen en verlangen terecht veel”

NINOVE – De bespreking van de jaarrekening 2017 van het OCMW was een gelegenheid voor meerderheid en oppositie om de werking van het welzijns- en zorgcentrum (WZC) Klateringen te evalueren. Allen zijn het erover eens dat de zorg belangrijker moet blijven dan de financiële overwegingen.

“Het verlies in Klateringen is gehalveerd: van 2 naar 1 miljoen”, aldus OCMW-voorzitter en schepen Lieven Meert (SP.a-Samen) tijdens de raadszitting eind juni. “Dat komt ondermeer door een stijging van de inkomsten en een daling van de uitgaven.”

Raadslid Toon Van Melkebeek (Uw Alternatief) maakte hierbij een aantal kanttekeningen. “De zorggraad lag in 2012 zeer laag; die is nu aanvaardbaar. Ook het opnamebeleid is gewijzigd en gecorrigeerd. De verhoogde subsidies van de overheid zorgt voor € 600.000 meer aan inkomsten in 2018. Reken daarbij een verhoging van de opnameprijs met 20%.”

Van Melkebeek ziet nog een probleem. “De zorggraadnorm ligt met 20 verzorgenden en verplegenden boven de norm. Deze zijn niet gesubsidieerd en dus in de ligdagprijs doorgerekend. Het is niet de stad die dit bedrag betaalt, maar dit is uiteraard een beleidsbeslissing. Als ik daar nog de historische schulden bijreken, moet ik uw verhaal over de besparingen wel nuanceren.”

Positieve inspectieverslagen

De voorzitter kon met deze opmerkingen deels akkoord gaan. “Maar genoeg personeel zorgt ook voor kwaliteit in de zorgverstrekking. We hebben een aantrekkelijker personeelsbeleid doordat we aan onze mensen iets meer verlof toekennen dan gewoonlijk in de RVT-sector. Maar het laatste inspectieverslag was zeer positief, wat erop duidt dat zij goed werk leveren.”

Schepen van financiën Paul De Schepper (CD&V-Samen) was in de vorige legislatuur zelf OCMW-voorzitter en trad zijn collega Meert bij. “De zorggraad was in 2012 inderdaad niet hoog genoeg. Dat kwam onder andere door 33 bedden van Denderwindeke, die geen RVT (rust- en verzorgingstehuis) waren. In Ninove zelf telden wij bovendien nog ettelijke kamers voor vier bewoners en zonder toiletten. We hadden dus een achterstand; van bij de aanvang van het nieuwe rustoord was de ambitie er al om die weg te werken. En hadden wij Klateringen niet gebouwd zonder subsidies, dan was het er nog altijd niet.”

“Ten aanzien van de privé-instellingen zijn wij veel klantvriendelijker”, aldus de schepen. ”Alle Ninovieters zijn mede-eigenaar en zij verlangen terecht veel. Sta maar eens alleen als verzorgende op een zaal van 40 bedden. Voor de klanten zijn twee mensen echt veel beter. Dat blijkt zoals gezegd uit de inspectieverslagen.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons