Ninove 31 Mar 2020 - 19u24
Clear Sky
6.1°C

“Dit is geen tuinperceel meer, maar hoort thuis in een industriezone”

08 juli 2018
“Dit is geen tuinperceel meer, maar hoort thuis in een industriezone”

MEERBEKE – De stad wou tijdelijk een perceel langs de Denderstraat verhuren. Een interpellatie op de gemeenteraad eind juni van Kurt Van Den Driessche stak daar een stokje voor. Hij noemde dit “geen voorbeeld van goed bestuur en ver benevens de waarheid.”

Het betrof een perceel stadsgrond (3a 73ca) langs de Denderstraat. De stad wou dit in gebruik geven, mits betaling van een gebruiksprijs van € 700 per jaar. De gebruiker moest het perceel vrijgeven op het eerste verzoek van de stad.

“Dit is geen goed bestuur en strookt niet met de waarheid” , aldus Kurt Van Den Driessche (N-VA). “De aanvrager heeft de oorspronkelijke betonomheining weggehaald en de grond opgehoogd met breekpuin. Dat deed hij niet alleen op zijn eigen perceel, maar ook op de stadseigendom en erbuiten. Het is een zone voor volkstuintjes met een verhardingsverbod door de provincie. Dit is geen tuin meer, maar een opslag van wegwaaiend afval en containers. Een dergelijke activiteit hoort thuis op een industriezone. De stad zal naderhand moeten opdraaien voor de kosten om alles in de oorspronkelijke staat te herstellen.”

De voorgestelde huurovereenkomst was volgens het raadslid “een bestendiging van stedenbouwkundige overtredingen. In plaats van een huurovereenkomst zou u beter een dwangsom van € 700 per dag eisen. U hebt ons een rad voor de ogen gedraaid door dit ‘stoemelings’ te laten gebeuren. Dat is niet wat ons eerder in de commissie is verteld. Ik kan geen vertrouwen meer hebben.”

Burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) reageerde verbouwereerd. “Ik ken niet elk dossier in alle details. Maar ik laat het deze week nog controleren en zal de gepaste maatregelen treffen. Ik stel dit dossier uit.”

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons