Ninove 03 Apr 2020 - 16u38
Few Clouds
6.28°C

Combitaks als sluitstuk van NERO-project

08 juli 2018
Combitaks als sluitstuk van NERO-project

NINOVE – De gemeenteraad ging unaniem akkoord met de invoering van een zogenaamde ‘combitaks’. Minderjarigen zijn hiervan vrijgesteld onder strikte voorwaarden. Burgemeester Tania De Jonge noemde die maatregel een sluitstuk van het NERO-project.

Die combitaks slaat op personen:

  • die dronken zijn op een openbare plaats en zorgen voor wanorde, schandaal of voor een ander of zichzelf een gevaar vormen;
  • in het kader van een bestuurlijke aanhouding.

Indien de politie hen in die omstandigheden vervoert, kost hen dat € 100,00 per persoon.

Minderjarigen, die overlast veroorzaken, zijn vrijgesteld mits afspraken met de ouders en een begeleidingstraject met het oog op een gedragsverandering. Deze vrijstelling vervalt indien de minderjarige en/of de ouders niet op die afspraken ingaan of het overeengekomen begeleidingstraject wetens en willens niet nakomen.

NERO

Voor burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) vormt dit een sluitstuk van het NERO-project. “Dat staat voor ‘Normstelling en Responsabilisering naar aanleiding van Overlast’. Wij laten jongeren, die voor het eerst strafbare feiten hebben gepleegd, begeleiden en stellen duidelijke grenzen. Tegelijk zetten wij ook in op het ondersteunen in hun ontwikkeling. Die ondersteuning geldt ook voor de ouders. Het project wil dergelijke jongeren een duwtje in de juiste richting te geven om te vermijden dat ze dit gedrag herhalen.”

Ilse Malfroot (Forza Ninove) toonde zich tevreden met de combitaks, volgens haar ooit een voorstel van haar fractieleider Guy D’Haeseleer. Joost Arents (N-VA) waarschuwde om niet soepel om te springen met de vrijstelling. “Ik neem aan dat er een gunstige evaluatie van het begeleidingstraject zal gebeuren.”

“Dat is ook zo”, beaamde de burgemeester. “Een jongere dragen we bij een tweede keer over aan het jeugdparket en deze krijgt geen tweede kans. Precies om dit nauwlettend op te volgen, hebben wij een extra personeelslid aangeworven.”

De combitaks loopt tot 31 december 2018 (nadien telkens hernieuwbaar samen met de jaarlijkse begroting en de retributies).

MLI

Over Ons

Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

Onze medewerkers hebben oog voor een groot gamma aan nieuwsfeiten: actueel, cultureel, politiek, sportief, culinair, sociocultureel, educatief of artistiek. Zij berichten hierover met respect voor ieders eigenheid en zonder verschil te maken in rang, stand, afkomst, politieke of filosofische voorkeur. Zij doen dit volgens eigen keuze en inzichten, maar met het oog op objectiviteit en in alle onafhankelijkheid. Onze medewerkers zijn flexibel en kunnen live ter plaatse werken. Voor hun nieuwsgaring doen zij een beroep op een breed netwerk van informatiekanalen.

Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

Contacteer ons